Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Mikroorganizmy w środkach ochrony roślin - pakiet czterech rozporządzeń

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna

Z dniem 1 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenia dotyczące zmian w zakresie stosowania mikroorganizmów w środkach ochrony roślin. Na pakiet 4 aktów prawnych złożyły się następujące rozporządzenia: 

-rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1438 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do szczególnych kryteriów zatwierdzania substancji czynnych będących mikroorganizmami

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1438  

-rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1439 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie substancji czynnych, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie mikroorganizmów 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1439 

-rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1440 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie środków ochrony roślin, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1440 

-rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1441 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do szczególnych jednolitych zasad oceny i udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mikroorganizmy. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1441 

Ogólny kontekst 

Uchwalenie ww. rozporządzeń wykonawczych, które wprowadziły nowe zasady stosowania mikroorganizmów stanowi element szerszego planu UE jakim jest strategia „Od pola do stołu”. Do mikroorganizmów zalicza się przede wszystkim bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki. Organizmy te mogą znajdować zastosowanie w celu ochrony roślin, ponieważ niektóre z nich są pasożytami lub patogenami owadów lub innych organizmów będących szkodnikami lub powodujących choroby w roślinach. Z tego względu stanowią one jedną z metod ochrony roślin, która może stanowić alternatywę dla chemicznych pestycydów. Jednak aby mikroorganizmy mogły być stosowane, konieczne było zbadanie ich bezpieczeństwa w odniesieniu do produkcji żywności oraz określenie warunków ich stosowania. Nowe przepisy uwzględniają najnowsze dane naukowe, dzięki którym możliwe było opracowanie warunków zastosowania mikroorganizmów tak, aby były one bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, a jednocześnie mogły pełnić funkcję środków ochrony roślin. Pakiet regulacji ma na celu ułatwienie zatwierdzania mikroorganizmów do stosowania jako substancje czynne w środkach ochrony roślin oraz udzielania zezwoleń na produkty je zawierające, co ma przyczyniać się do prowadzenia przez rolników bardziej zrównoważonej produkcji rolnej. 

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn