Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) ma na celu przede wszystkim zmianę struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w warunkach zespolenia z administracją rządową, jak również doświadczenia działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z decyzji podejmowanych bezpośrednio przez Głównego Inspektora Sanitarnego dowiodły, że zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego jest niezbędne dla zapewnienia skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Ochrona zdrowia publicznego

Zmiana obejmuje odzespolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatu (ustanowienie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem zespolonej administracji rządowej w województwie), co przyczyni się do sprawnej realizacji jednolitej strategii i polityki państwa w obszarze ochrony zdrowia publicznego, w tym w zakresie zagrożeń epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa żywności, a także będzie miało pozytywny wpływ na efektywność, celowość i spójność działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy podkreślić, że projektowane zmiany stanowią odpowiedź na postulowaną zarówno przez organizacje związkowe, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak i związki pracodawców, potrzebę przekształcenia struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dodatkowe uprawnienia

Projektowane regulacje przyznają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu dodatkowe uprawnienia i kompetencje w związku z realizacją zadań w obszarze zdrowia publicznego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego kraju. Obejmuje one wprowadzenie dodatkowych mechanizmów dla Głównego Inspektora Sanitarnego, służących zapewnieniu skutecznego, skoordynowanego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa żywności. Projekt ustawy zakłada w tym zakresie przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, kierującemu Państwową Inspekcją Sanitarną, kompetencji do wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaleceń i wytycznych oraz poleceń (które ze swojej istoty będą mieć wiążący charakter). Rozwiązania te umożliwią sprawne działanie Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacjach kryzysowych wymagających szybkiego reagowania.

Inspektorzy sanitarni

Projektowane rozwiązania przywracają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencję do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody) oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencję do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

W ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostaje uchylony ponadto art. 12 ust. 1a pkt 1, zgodnie z którym państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Wprowadzenie tego przepisu do ustawy w 2010 r. wynikało z konieczności zapobieżenia potencjalnemu konfliktowi interesów, bowiem w warunkach zespolenia ten sam państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który jest powoływany przez starostę, sprawowałby nadzór nad obiektami, dla których starosta jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. W nowej strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej przepis ten stanie się bezprzedmiotowy. Rozwiązanie to wpłynie na wzrost efektywności wydatkowania środków finansowych.

Projektowana ustawa dostosowuje również przepisy w zakresie właściwości do zmieniających się potrzeb sprawowania nadzoru sanitarnego przez organy Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

Źródło: GIS

 

Autor: GIS

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.