Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ograniczenia w stosowaniu ekstraktów zielonej herbaty

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny zostały włączone do wykazu substancji, których stosowanie w żywności podlega ograniczeniom, a także ustanowiono limity ich spożycia. Nowelizacja nastąpiła na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2340 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny. 

Zakres zmian

Wskutek uchwalonej nowelizacji, ekstrakty zostały włączone do wykazu substancji podlegających ograniczeniom. Podkreślenia wymaga, że z wykazu wyłączone zostały wodne ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny, które po odtworzeniu w napojach mają skład porównywalny z tradycyjnymi naparami zielonej herbaty. Jednocześnie ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny zostały wpisane do wykazu substancji podlegających kontroli przez Wspólnotę. 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wykazu substancji podlegających ograniczeniom, również i w tyn wypadku, wyłączono wodne ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny, które po odtworzeniu w napojach mają skład porównywalny z tradycyjnymi naparami zielonej herbaty.  Wpisanie ekstraktów na listę substancji podlegających kontroli oznacza, że badania nad potencjalną szkodliwością ekstraktów będą nadal prowadzone. Decyzja w przedmiocie dalszego utrzymania niniejszych substancji w wykazie substancji podlegających ograniczeniom lub zamieszczenia ich w wykazie substancji zakazanych ma zapaść w ciągu czterech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zależności od otrzymanych wyników badań. 

Ogólny kontekst 

Jak wskazano w motywie 8 rozporządzenia 2022/2340 EFSA „stwierdził również, że w oparciu o dostępne dane na temat potencjalnego szkodliwego działania katechin zielonej herbaty na wątrobę z interwencyjnych badań klinicznych wynika, że spożycie dawek równych lub wyższych niż 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny dziennie w formie suplementu diety wskazuje na statystycznie istotny wzrost aminotransferaz u przyjmujących je osób w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, co świadczy o uszkodzeniu wątroby.”. Ze względu na liczne wątpliwości Urzędu związane z bezpieczeństwem stosowania niniejszych substancji, konieczne było ustanowienie warunków ich stosowania w żywności. 

Warunki stosowania i etykietowania 

Zgodnie z warunkami stosowania określonymi w przepisach rozporządzenia 2022/2340 „Dzienna porcja żywności musi zawierać mniej niż 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny,”. Oprócz tego określone zostały także następujące wymagania dodatkowe: 

Na etykiecie podaje się maksymalną liczbę porcji żywności przeznaczonych do dziennego spożycia oraz ostrzeżenie, aby nie spożywać dziennej ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej.

Na etykiecie podaje się zawartość 3-galusanu (-) epigalokatechiny w przeliczeniu na porcję żywności.

Etykieta musi zawierać następujące ostrzeżenia:

»Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę«;

»Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat«;

»Nie należy spożywać na czczo«.”

Okresy przejściowe 

Jak wskazano w art. 2 rozporządzenia „Środki spożywcze zawierające ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny, które nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia i zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostać w obrocie do dnia 21 czerwca 2023 r.”. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.310.01.0007.01.POL&toc=OJ:L:2022:310:TOC 

Wybierz obszar: Alert NDP Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.