Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Planowanie produkcji w branży spożywczej – praktyka i rozwiązania

Kategoria: Procesy i Technologie

W obecnych warunkach, przy szybkich zmianach zapotrzebowania rynku i przy złożoności procesów wytwarzania stosowanie „intuicji” wspieranej arkuszem kalkulacyjnym do tworzenia planów produkcyjnych jest zdecydowanie niewystarczające. Skomplikowane procesy produkcyjne, konieczność uwzględnienia dziesiątek, a nawet tysięcy zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami potrzebnymi do wytwarzania powodują, że jedynie dedykowane narzędzia są w stanie uporządkować planowanie i stworzyć optymalny harmonogram dostosowany do bieżących warunków. Ma to szczególne znaczenie w branży spożywczej i kosmetycznej. System APS, czyli Advanced Planning and Scheduling służy do automatycznego planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie Siemens - system APS dostarcza gotowe rozwiązanie i takie ułożenie kolejności operacji, aby były one zgodne z ustalonymi kryteriami. Pozwalają one minimalizować koszty i w wielu przypadkach eliminują znaczną część przezbrojeń związanych ze zmianami produkcji w zakładzie. Uwzględniają terminy dostaw w taki sposób, by zredukować opóźnienia. Także w przypadku dużej ilości zleceń, zwłaszcza kiedy istnieje ryzyko przekroczenia daty dostawy podanej klientowi, narzędzie to zapewnia nieocenioną pomoc. Wśród wielu ograniczeń w produkcji wpływających na harmonogram działań konieczne jest uwzględnienie m.in. planowanych remontów, nagle występujących awarii, barier dostępności powierzchni magazynowych, opóźnień w dostarczaniu materiałów i chwilowych braków narzędzi. Wszystkie te ograniczenia i to w czasie rzeczywistym pozwala natychmiast uwzględnić system APS.

Rezultaty wdrożenia wdrożenia APS można zobaczyć na przykładzie Chocolates Valor, producenta wyrobów czekoladowych, w której udało się przyspieszyć tworzenie i wprowadzanie zleceń produkcyjnych oraz uzyskać dokładniejsze planowanie produkcji. Dzięki systemowi harmonogramowania uproszczono również aktualizację głównych planów produkcji i usprawniono komunikację między działami.  Udoskonalenia te przyniosły wymierne rezultaty. System APS przyczynił się do zapewniania zakładowi dodatkowych 16 godzin tygodniowo zasobów czasowych parku maszynowego, które można było przeznaczyć na produkcję, przy jednoczesnej poprawie jakości usług wytwarzania, których poziom przed wdrożeniem określano na 97,8 procent, a obecnie wynosi 98,5 procent.

Z kolei wdrożenie systemu Opcenter APS w firmie spożywczej Natural One, zajmującej się produkcją soków z owoców i warzyw, pozwoliło  znacząco skrócić czas potrzebny na krótkoterminowe planowanie produkcji. Dzięki APS czas ten skrócono z dwóch dni do trzech godzin, zwiększając przy tym niezawodność. Oprócz poprawy sprawności operacyjnej, Natural One był w stanie stworzyć alternatywne scenariusze produkcji, co przyczyniło się do większej elastyczności i polepszenia wyników produkcji. Wdrożenie APS pozwala firmie planować w dłuższym terminie i efektywniej zarządzać zasobami.  Dzięki systemowi harmonogramowania horyzont planowania wzrósł z 30 dni do 12 miesięcy. Wraz z uzyskaniem średniookresowych planów możliwe stało się dokładne przewidywanie zdolności produkcyjnych w oparciu także o dostępność surowców, podczas kiedy wcześniej było to realizowane wyłącznie na podstawie szacowanej wielkości sprzedaży.

Dzięki optymalizacji w narzędziu Opcenter APS udało się obniżyć poziom zapasów  z 13 procent w 2018 do zaledwie 2 procent w 2020 roku, co pozwoliło zwiększyć zyskowność firmy. Jednak działanie systemu planowania przekłada się nie tylko na optymalizację kosztów, ale umożliwia także „wyciśnięcie” więcej z linii produkcyjnych. W przypadku Natural One lepsze kombinacje smaków wyrobów oparte na regułach stworzonych w systemie Opcenter APS skutkują wyższą produktywnością wytwarzania i poprawą jakości.

Systemy klasy APS zapewniają najszybszą możliwą reakcję w całym łańcuchu dostaw na zmieniające się potrzeby klientów także w warunkach nowych, niespodziewanych zamówień z rynku. Firmy, które zdecydują się na ich wdrożenie mogą liczyć na znaczne korzyści w wielu aspektach prowadzonego biznesu, m.in. większe możliwości produkcyjne i niższe koszty wytwarzania.

 

Autor: Jacek Mechecki

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.