Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Sprostowanie przepisów ws. produkcji ekologicznej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ogólny kontekst 

Na podstawie opublikowanego 14 lipca 2022 r. sprostowania poprawiono brzmienie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. Sprostowanie dotyczy wyłącznie polskiej wersji językowej i nie ma wpływu na tłumaczenia na pozostałe języki unijne. Należy przy tym podkreślić, iż sprostowanie nie stanowi nowelizacji prawa, a jedynie koryguje pomyłki i nieścisłości związane z tłumaczeniem aktu prawnego. 

Odstępstwa od warunków dot. pochodzenia zwierząt akwakultury

Wśród 10 sprostowanych przepisów rozporządzenia 2018/848 znalazły się również wymogi dotyczące odstępstw od warunków dotyczących pochodzenia zwierząt akwakultury określone w załączniku II, część III, pkt 3.1.2.1. lit. e) akapit drugi:

zamiast:

„Na zasadzie odstępstwa od lit. a) do dnia 1 stycznia 2022 r. państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie w celach odchowu w ekologicznej jednostce produkcyjnej maksymalnie 50 % młodych nieekologicznych, które należą do gatunków, których produkcja nie jest rozwinięta w Unii” pod warunkiem że co najmniej ostatnie dwie trzecie trwania cyklu produkcyjnego odbywa się w ramach zarządzania ekologicznego. Takie odstępstwo może zostać przyznane na maksymalnie dwa lata i nie jest odnawialne.”,

powinno być:

„Na zasadzie odstępstwa od lit. a) państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie w celach odchowu w ekologicznej jednostce produkcyjnej maksymalnie 50 % młodych nieekologicznych, które należą do gatunków, których produkcja jako ekologicznych nie była rozwinięta w Unii do dnia 1 stycznia 2022 r., pod warunkiem że co najmniej ostatnie dwie trzecie trwania cyklu produkcyjnego odbywa się w ramach zarządzania ekologicznego. Takie odstępstwo może zostać przyznane na maksymalnie dwa lata i nie jest odnawialne.”. 

Znakowanie

Jedną z istotniejszych zmian jest sprostowanie przepisów regulujących niektóre kwestie związane ze znakowaniem. Przykładem tego jest poprawka art. 32 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia 2018/848, gdzie zamiast:

„c) »rolnictwo UE/rolnictwo spoza UE«, gdy część surowców rolnych wyprodukowano w Unii, a część w państwie trzecim.”

powinno być:

„c) »rolnictwo UE/spoza UE«, gdy część surowców rolnych wyprodukowano w Unii, a część w państwie trzecim.”. 

Kolejna istotna poprawka w zakresie stosowania tyczy się znakowania w przypadku transportu  produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do innych podmiotów lub jednostek określonych w załączniku III, pkt. 2.1. akapit pierwszy lit. c), gdzie: 

zamiast: 

„c) nazwę i kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega podmiot; oraz”, 

powinno być: 

„c) nazwę lub kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega podmiot; oraz”.

Innymi słowy, w tym kontekście, nie jest konieczne wskazywanie jednocześnie zarówno nazwy jak i kodu organu kontrolnego/jednostki certyfikującej, ponieważ mogą one być stosowane wymiennie tj. poprzez podanie albo nazwy albo kodu organu kontrolnego/jednostki certyfikującej. 

Pełen tekst sprostowania zawierający wszystkie poprawki dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.187.01.0060.01.POL&toc=OJ:L:2022:187:TOC 

___________________________

Obok systemów certyfikacji żywności takich jak rolnictwo ekologiczne można wyróżnić również szczególne kategorie żywności czego przykładem są m.in. suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego czy żywność bezglutenowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisz się na szkolenie online!

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.