Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Włochy wdrożyły unijne przepisy w zakresie obowiązkowego znakowania środowiskowego

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Nowe włoskie przepisy zobowiązują producentów do zamieszania na etykietach produktów informacji na temat ich wpływu na środowisko. Pomimo braku ustanowienia odpowiednich wytycznych w zakresie stosowania tych regulacji, wszystkie produkty sprzedawane na we Włoszech będą musiały spełniać wymogi włoskiego prawa. 

Od dnia 26 września 2020 r. znakowanie prośrodowiskowe stało się we Włoszech obowiązkowe. Przepisy włoskiej ustawy implementują przepisy dwóch unijnych dyrektyw tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Tekst włoskiej ustawy wdrażającej unijne przepisy znajdziesz pod adresem:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-09-03;116!vig=2021-04-16 

Istotnym problemem na gruncie prowadzenia niezakłóconej wymiany handlowej z innymi państwami może okazać się brak ustalenia przez włoskiego prawodawcę okresu tzw. „karencji” (ang. „grace period”) oraz umów o wzajemnym uznawaniu w kontaktach handlowych z innymi państwami. W konsekewncji, wszystkie produkty sprzedawane we Włoszech, w tym także te wyprodukowane poza tym krajem, muszą spełniać wymogi włoskiego prawodawstwa w zakresie znakowania. Takie unormowanie na poziomie prawa krajowego w państw członkowskim budzi poważne wątpliwości w zakresie realizacji swobody przepływu towarów, ponieważ może ono stwarzać pewne bariery w handlu. 

Rozwiązaniem dyskusyjnych kwestii będzie opublikowanie przez właściwe włoskie organy odpowiednich wytycznych oraz instrukcji, w ramach których wskazana zostanie prawidłowa interpretacja ninizleszych przepisów wraz ze wskazówkami w przedmiocie ich stosowania. Dotychczas takie przewodniki zostały wydane przez niektóre organizacje branżowe takie jak np. Conai, należy jednak pamiętać, iż nie mają one charakteru oficjalnych dokumentów urzędowych, które wciąż nie zostały jeszcze opublikowane. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, że nowe obowiązkowe oznaczenia muszą znaleźć się bezpośrednio na opakowaniu produktu lub na dołączonej do niego etykiecie. W przypadku opakowania składającego się z różnych części, które dają się oddzielić ręcznie, podane informacje powinny dotyczyć każdego użytego materiału. 

Pełen teksty dyrektywy 2018/851 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851&qid=1618907066335 

Pełen teksty dyrektywy 2018/852 dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0852&qid=1618907089601 

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.