Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyroby winiarskie - nowa ustawa

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

Nowe przepisy mają m.in. ujednolicić i uprościć sposób prowadzenia dokumentacji oraz formalności związane z wpisem do rejestru działalności regulowanej, co ma przyczyniać się do polepszenia sytuacji producentów win, a także ułatwić podejmowanie takiej działalności przez nowych producentów. 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich została opublikowana 5 stycznia 2022 r. Jej podstawowym celem było dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawa unijnego, a w szczególności implementacja przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, a także rozporządzenia Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji. 

Nowa ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które zmierzają do ułatwienia producentom wina prowadzenia działalności, upraszczają prowadzenie dokumentacji oraz wpis do rejestru działalności regulowanej, co ma mieć szczególnie duże znaczenie dla producentów stawiających w branży pierwsze kroki. Wśród najważniejszych rozwiązań prawnych należy wymienić:

 • unifikację przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich;
 • określenie oraz uproszczenie zasada wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich, a wzór odpowiedniego wniosku będzie dostępny na stronie KOWR; co ważne, aby dokonać wpisu w rejestrze nie będzie trzeba posiadać planu obiektów budowlanych oraz zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich;
 • utworzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy odpowiednimi organami urzędowych kontroli wyrobów winiarskich;
 • uproszczenie systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego;
 • zwiększono wymagania stawiane niektórym kategoriom fermentowanych napojów winiarskich w odniesieniu do ich jakości, a zwłaszcza w przypadku cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych;
 • rejestr przedsiębiorców wyrabiających wyroby winiarskie będzie prowadzony przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Nowe przepisy mają przynieść korzyści zwłaszcza drobnym producentom zajmujących się produkcją np. cydru, miodu pitnego oraz win owocowych. Przyczynić ma się do tego w szczególności: 

 • zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok;
 • „zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok;
 • umożliwienie produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich;
 • umożliwienie zakupu, do 50% wagowo, surowców do wyrobu takich napojów z województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów;
 • umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;
 • zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym”*.

Ustawa wejdzie w życie 60 dni od jej ogłoszenia, czyli 6 marca 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących dostępu do danych zawartych w rejestrze i ewidencji winnic i innych danych, które wchodzą w życie 6 miesięcy od ogłoszenia tekstu ustawy. 

Pełen tekst ustawy znajdziesz pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000002401.pdf 

Więcej na temat nowej ustawy o wyrobach winiarskich dowiesz się z analizy eksperta, która zostanie już niebawem opublikowana w Strefie Managera. 

* https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-wyrobach-winiarskich 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Przemysł napojowy

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.