Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - grudzień 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W ostatnim miesiącu roku 2021 zostało uchwalonych 90 zmian w prawie żywnościowym, na co złożyło 31 zmian w polskim prawie oraz 59 w prawie unijnym. 

W prawie polskim obszarem, który podlegał szczególnie wielu zmianom były przepisy związane z podatkami i akcyzami. Nowelizacje wszelkich stawek, opłat, podatków i ceł odnoszących się do  środków spożywczych najczęściej znajdowały się pośród zbiorczych zmian aktualizujących akty dotyczące prawa podatkowego. Istotne znaczenie z punktu widzenia zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma zmiana wzoru służącego do wyliczania limitu kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Ustalono także maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy, który w roku 2022 wynosi 160 600 tys. zł. Zmieniono również stawki dotyczące akcyzy m.in. na alkohol etylowy, która obecnie wynosić będzie 8 811,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Natomiast w przypadku akcyzy na piwo stawka wynosi 12,04 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu, a w odniesieniu do akcyzy na wino wynosi 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

W odniesieniu do suplementów diety zmieniono wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety. W przypadku niacyny dodano nazwę „chlorek rybozydu nikotynamidu”, natomiast do wykazu składników mineralnych dodano „cytrynian jabłczan magnezu”. 

Dla producentów soków i nektarów owocowych istotne znaczenia ma zmiana załącznika do rozporządzenia regulującego wymagania jakości handlowej soków i nektarów owocowych. Załącznik ten określa minimalne wartości w skali Brixa dla odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego. Oprócz tego znowelizowano podstawę prawną wymagań prawnych wobec wody stosowanej przy odtwarzaniu. Obecnie są one określone przepisami rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Natomiast w przypadku branży opakowaniowej ważne jest doprecyzowanie warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi oraz szczegółowe wskazanie jego podstawy prawnej w prawie unijnym, która jest niezbędna w celu prawidłowego stosowania przepisów. Wskazano m.in., że aby dany materiał opakowania mógł zostać uznany za dominujący masa każdego z pozostałych materiałów zawartych w tym opakowaniu nie może przekraczać 5% całkowitej masy tego opakowania. 

Ważnym krokiem zmierzającym do podnoszenia konkurencyjności na rynku oraz przeciwdziałaniu praktykom monopolowym jest uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, a także właściwość organów. Przepisy ustawy stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami. 

Wciąż pojawiają się nowe ogniska chorób zakaźnych zwierząt. W przypadku afrykańskiego pomoru świń nowe ogniska pojawiły się u świń dzikich w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie; w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, mazowieckim, podkarpackim i dolnośląskim; na Słowacji, w powiecie Humenné oraz u świń utrzymywanych w Polsce, w województwie świętokrzyskim. Natomiast w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków nowe ogniska pojawiły się w Zjednoczonym Królestwie, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Niderlandach, we Francji, w Chorwacji, Portugalii, Polsce i na Słowacji.

Nowelizacje przepisów związanych z cłami nie ominęły także prawa unijnego, w ramach którego uchwalono szereg aktów odnoszących są do tej kwestii. Jednym z nich było określenie wielkości progowych (tj. Wielkości przywozu, która w dowolnym roku przekracza pewien określony poziom) na lata 2022 i 2023 dla przywozu niektórych warzyw i owoców jak np. cukinie (wielkość progowa w tonach: 157 892), karczochy (10 744) oraz pomarańcze (313 919). Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., ale niektóre wielkości progowe mogą obowiązywać tylko w wybranym okresie czasu. 

Ciekawą inicjatywą, która wprawdzie nie jest jeszcze źródłem, ale może się nim stać w przyszłości, jest rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom”. Celem inicjatywy jest wprowadzenie obniżek podatku dla tych produktów, które są ekologiczne, produkowane w sposób zrównoważony i przyjazne dla środowiska. Inicjatywa będzie w dalszej kolejności podlegała odpowiedniej procedurze, której efektem może być uchwalenie nowego prawa. 

Na gruncie urzędowych kontroli warto zwrócić uwagę na nowelizację poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek zwierząt i towarów; np. w odniesieniu do produktów złożonych, które nie muszą być transportowane ani przechowywane w kontrolowanych temperaturach i które zawierają produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego inne niż przetworzone mięso (pod pewnymi warunkami) oraz pochodzą z państw i regionów, z których przywóz jest dozwolony, częstotliwość kontroli została zmniejszona do 5%. 

W odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ustalono NDP w przypadku morfiny i kodeiny, wyrażone w ekwiwalentach morfiny, dla nasion maku wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego oraz dla wyrobów piekarniczych zawierających nasiona maku lub ich produkty pochodne. W efekcie, najwyższy dopuszczalny poziom alkoidów opium w wyrobach piekarniczych zawierających nasiona maku lub ich produkty pochodne wynosi 1.50 mg/kg, a w przypadku całych, mielonych lub rozdrobnionych nasion maku 20 mg/kg. 

Wraz z 1 stycznia 2022 zaczęły być stosowane nowe przepisy ws. rolnictwa ekologicznego. W związku z tym konieczne było uchwalenie szeregu przepisów doprecyzowujących nowe wymogi. Jednym z nich było określenie wzoru certyfikatu uzupełniającego poświadczającego niestosowanie antybiotyków w ekologicznej produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego do celów wywozu. Certyfikat jest wydawany na wniosek podmiotów lub grup podmiotów posiadających odpowiedni certyfikat produkcji ekologicznej. Oprócz tego określono jakie produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji wprowadzane do Unii są zwolnione z kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii. Są to m.in. produkty inne niż te, które podlegają urzędowym kontrolom na mocy przepisów rozporządzenia 2017/625. Ustalono także m.in. warunki przeprowadzania kontroli ekologicznych w formie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w punktach kontroli innych niż punkty kontroli granicznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w prawie żywnościowym? Zależy Ci, abyś był/-a na bieżąco z najnowszymi analizami zagrożeń i ryzykami bezpieczeństwa żywności? Nie czekaj i zapisz się już dziś na Warsztaty Strefy Managera - Prawo, RASFF, zafałszowania oraz temat specjalny - Kultura Bezpieczeństwa Żywności - Styczeń 2022 - branża spożywcza, opakowania, suplementy diety! Uwaga! Zmiana terminu: warsztaty odbędą się 21 stycznia o godzinie 11:00.

Link do zapisów: 

https://foodfakty.pl/warsztaty-strefy-managera-prawo-rasff-zafalszowania-oraz-temat-specjalny-kultura-bezpieczenstwa-zywnosci-styczen-2022-branza-spozywcza-opakowania-suplementy-diety 

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-grudzien-2021

Darmowa wersja pliku: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-grudzien-2021

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn