Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiana NDP przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Ze względu na potencjalne narażenie niektórych grup populacji, obniżono najwyższy dopuszczalny poziom przetrwalników buławinki czerwonej oraz ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych.

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1399 z dnia 24 sierpnia 2021 r. Zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych, obniżono poziom NDP przetrwalników buławinki czerwonej oraz ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów sporyszu w tych środkach spożywczych, w których występują znaczne poziomy takich alkaloidów. 

W efekcie, najwyższe dopuszczalne poziomy przetrwalników buławinki czerwonej w odniesieniu do nieprzetworzonych zbóż (z wyjątkiem kukurydzy, żyta i ryżu) zostały określone na poziomie 0,2 g/kg. W przypadku nieprzetworzonego żyta NDP ustalono na poziomie 0,5 g/kg do dnia  30 czerwca 2024 r., a od 1 lipca 2024 r. 0,2 g/kg. 

Natomiast w przypadku alkaloidów sporyszu NDP ustalono w odniesieniu do takich środków spożywczych jak m.in. produkty mielenia jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa (o zawartości popiołu mniejszej niż 900 mg/100 g) na poziomie 100 μg/kg oraz 50 μg/kg począwszy od dnia 1 lipca 2024 r.. W odniesieniu do glutenu pszennego poziom NDP wynosi 400 μg/kg. Na dużo niższym poziomie określono najwyższe NDP w przypadku zbożowych przetworzonych dla niemowląt, gdzie wynosi on 20 μg/kg. 

Jak wskazano w motywie drugim preambuły rozporządzenia 2021/1399 „Terminem sporysz lub przetrwalniki buławinki czerwonej określa się formy grzybów z gatunku Claviceps, rozwijające się zamiast ziaren na kłosach zboża lub zamiast nasion w kwiatostanach traw, widoczne jako duże przebarwione przetrwalniki. Przetrwalniki te zawierają różne rodzaje alkaloidów”.

Niższy poziom NDP przetrwalników buławinki czerwonej może zostać osiągnięty m.in. poprzez stosowanie dobrych praktyk rolniczych oraz technik sortowania i oczyszczania.

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r.

Pełen tekst rozporządzenia 2021/1399 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.301.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A301%3ATOC 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Przemysł piekarski

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn