Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Zmiana zakresu obowiązkowych informacji na temat produktów ekologicznych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/642 z dnia 30 października 2020 r. zmieniono załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych informacji, które należy przedstawić na znakowaniu produktów ekologicznych. Zmiana dotyczy zakresu obowiązkowych informacji, które należy podawać w odniesieniu do produktów ekologicznych. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z nowelizacją wprowadzoną rozporządzeniem 2021/642, punkt 2.1 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2018/848 otrzymał następujące brzmienie:

2.1. Informacje, które należy podać

2.1.1. Podmioty zapewniają transport produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do innych podmiotów lub jednostek, włączając hurtowników i detalistów, tylko w odpowiednich opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby nie można było dokonać zmiany, w tym zamiany zawartości bez manipulowanie zabezpieczeniem lub uszkodzenia zabezpieczenia, oraz zaopatrzonych w etykiety zawierające – bez uszczerbku dla innych oznaczeń wymaganych przez prawo Unii – co następuje:

a) nazwę i adres podmiotu oraz, jeżeli są to różne podmioty, właściciela lub sprzedawcy produktu;

b) nazwę produktu;

c) nazwę i kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega podmiot; oraz

d) w stosownych przypadkach, znak identyfikacyjny partii towaru zgodnie z systemem znakowania zatwierdzonym na poziomie krajowym lub uzgodnionym z organem kontrolnym lub jednostką certyfikującą, który pozwala powiązać partię towaru z ewidencją, o której mowa w art. 34 ust. 5.

2.1.2. Podmioty zapewniają, aby mieszanki paszowe dozwolone w produkcji ekologicznej i przewożone do innych pod­ miotów lub gospodarstw, w tym do hurtowników i detalistów, były zaopatrzone w etykietę zawierającą, oprócz wszelkich innych oznaczeń wymaganych prawem Unii, następujące informacje:

a) informacje podane w pkt 2.1.1;

b) w stosownych przypadkach jako wartość procentowa suchej masy:

(i) całkowity odsetek ekologicznych materiałów paszowych;

(ii) całkowity odsetek materiałów paszowych w okresie konwersji;

(iii) całkowity odsetek materiałów paszowych nieujętych w ppkt (i) oraz (ii); 

(iv) całkowity odsetek paszy pochodzenia rolnego;

c) w stosownych przypadkach nazwy ekologicznych materiałów paszowych;

d) w stosownych przypadkach nazwy materiałów paszowych w okresie konwersji; oraz

e) w przypadku mieszanek paszowych, które nie mogą być znakowane zgodnie z art. 30 ust. 6, wskazanie, że pasza taka może być wykorzystywana w produkcji ekologicznej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.1.3. Nie naruszając dyrektywy 66/401/EWG, podmioty zapewniają, aby na etykiecie opakowania mieszanki materiału siewnego roślin pastewnych zawierającej nasiona ekologiczne i nasiona w okresie konwersji różnych gatunków roślin oraz nasiona nieekologiczne różnych gatunków roślin, na które wydano zezwolenie na podstawie odpowiednich warunków określonych w części I pkt 1.8.5 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, znajdowały się dokładne informacje na temat składników mieszanki, podane jako wartość procentowa masy każdego z wchodzących w jej skład gatunków oraz, w stosownych przypadkach, każdej z wchodzących w jej skład odmian.

Oprócz odpowiednich wymogów określonych w załączniku IV do dyrektywy 66/401/EWG, informacje te muszą zawierać, obok oznaczeń wymaganych w akapicie pierwszym niniejszego punktu, również wykaz gatunków wchodzących w skład mieszanki, które są znakowane jako ekologiczne lub jako będące w okresie konwersji. Minimalna całkowita wartość procentowa masy nasion ekologicznych i nasion w okresie konwersji wchodzących w skład mie­ szanki wynosi co najmniej 70 %.

W przypadku gdy mieszanka zawiera nasiona nieekologiczne, na etykiecie widnieje również następujące doświadczenie: »Stosowanie mieszanki dozwolone jest wyłącznie w ramach zezwolenia oraz na terytorium państwa członkowskiego właściwego organu, który zezwolił na stosowanie tej mieszanki zgodnie z pkt 1.8.5 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.«.

Informacje, o których mowa w pkt 2.1.1 i 2.1.2, mogą być zawarte wyłącznie w dokumencie towarzyszącym, jeżeli dokument taki może być niepodważalnie powiązany z opakowaniem, pojemnikiem lub pojazdem transportowym zawierającym produkt. Dokument towarzyszący zawiera informacje dotyczące dostawcy lub przewoźnika”.

Pełen tekst rozporządzenia 2021/642 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0642&from=PL 

Wybierz temat: Certyfikacja Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.