Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowelizacja ustaleń dot. przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Przedłużono termin przyjmowania wniosków o uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów równoważności w odniesieniu do produktów ekologicznych. Jest to kolejna - po grudniowej aktualizacji wykazu uznanych jednostek certyfikujących oraz ich specyfikacji -  nowelizacja w zakresie warunków przywozu eko produktów do UE. 

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/461 z dnia 16 marca 2021 r. Zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do terminu przyjmowania wniosków o uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów równoważności w ramach ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 przedłużono termin przyjmowania wniosków o uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów równoważności w odniesieniu do produktów ekologicznych. Początkowo termin ten został określony na dzień 30 czerwca 2020 r., jednakże ze względu na pandemię koronawirusa z powodu, której odroczono o rok datę wejścia w życie nowego rozporządzenia 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, również i inne daty związane z wrażeniem znowelizowanych przepisów uległy przesunięciu. W odniesieniu do końca terminu na składanie wniosków o uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących nową datę wyznaczono na dzień 30 czerwca 2021 r.

Pełen tekst rozporządzenia 2021/461  dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.091.01.0014.01.POL&toc=OJ:L:2021:091:TOC 

Jest to kolejny akt prawny, którego celem jest znowelizowanie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich. Pod koniec ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2196 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich. Na mocy rozporządzenia 2020/2196 znowelizowano wykaz jednostek w krajach trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007. Jednocześnie zaktualizowano dane dotyczące jednostek certyfikujących takich jakich np. specyfikacja konkretnej jednostki, rozszerzenie lub zawężenie zakresu geograficznego jej uznania dla określonych kategorii produktów oraz włączenie jednostek do odpowiednich wykazów stanowiących załączniki rozporządzenia nr 1235/2008, zgodnie z aktualnym zakresem ich działalności.

Pełen tekst rozporządzenia 2020/2196 wraz z aktualną listą jednostek certyfikujących oraz ich specyfikacją dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.434.01.0031.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A434%3ATOC 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat nadchodzących zmian w rolnictwie ekologicznym?

Zapisz się na webinarium dotyczące podstaw prawnych produkcji żywności ekologicznej. Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz pod adresem:

https://foodfakty.pl/podstawy-prawne-produkcji-zywnosci-ekologicznej 

Wybierz obszar: Certyfikacja Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.