Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ewidencja odpadów w systemie BDO – wymagania dla przemysłu spożywczego - Abstrakt artykułu

Kategoria: Biznes, Opakowania, Prawo Żywnościowe

Funkcjonowanie przemysłu spożywczego nierozerwalnie wiąże się z generowaniem odpadów. Większość środków spożywczych dostępnych na rynku wymaga bowiem odpowiedniego opakowania.  Aby uszczelnić system gospodarowania odpadami, poprawić poziom recyklingu, a także zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą (czyli np. nielegalnym spalaniem odpadów bądź tworzeniem dzikich wysypisk śmieci), Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się na utworzenie bazy danych, w której gromadzone są informacje o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Ewidencję odpadów musi prowadzić, co do zasady każdy podmiot, który wytwarza odpady lub odpadami gospodaruje. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić zarówno ilościową, jak i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, ewidencjonowanie odpadów związane jest również z koniecznością uzyskania wpisu w rejestrze BDO. Rejestr BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach oraz zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Brak rejestracji w BDO, uniemożliwia prowadzenie odbiorów odpadów oraz wystawiania i potwierdzania KPO (kart przekazania odpadów) oraz dodatkowo wiąże się z ryzykiem nałożenia surowych kar przez organy kontrolujące. 

Istotnym obowiązkiem jest również konieczność przedkładania rocznego sprawozdania. Dokument ten można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie BDO, posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy. Wszystkie podmioty, zobligowane do złożenia sprawozdania, powinny do 15 marca 2022 r. wypełnić ten obowiązek. Za niezłożenie dokumentu ustawodawca przewidział sankcję w postaci kary grzywny w wysokości od 20 zł do 5 000 zł.

Co więcej, w styczniu 2022 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o odpadach. Nowe przepisy wprowadziły ważne zmiany w zakresie ewidencji odpadów. Ustawodawca zdecydował się m.in. na rozszerzenie treści obowiązku ewidencji odpadów poprzez zmianę definicji odpadów komunalnych, a także wprowadzenie nowych zasad magazynowania odpadów. W 2022 r. dokonano również dwóch istotnych aktualizacji systemu BDO, obejmujących w szczególności zmiany w module „ewidencja odpadów” oraz „sprawozdawczość”. 

System BDO zobligował przedsiębiorców do spełnienia szeregu wymagań. Niestety ustalenie, kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a w konsekwencji obowiązek rejestracji w BDO nie jest proste. Złożoność przepisów prawnych, a także brak ich jednolitej interpretacji przez organy kontrolujące jest problematyczne dla podmiotów działających w branży spożywczej. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi wymaganiami z zakresu ewidencji odpadów, by uniknąć niepotrzebnych problemów i ograniczyć ryzyko dotkliwej kary pieniężnej z tytułu ewentualnego niedopełnienia obowiązków.

Z pełnej wersji dowiesz się...

  • Które podmioty z sektora spożywczego powinny ubiegać się o wpis do rejestru BDO?
  • Jakie obowiązki spoczywają na podmiotach sektora spożywczego w ramach BDO?
  • Czy podmiot, który uzyskał wpis do BDO w 2022 roku ma obowiązek składania sprawozdania za rok 2021?
  • O jakich zmianach prawnych dotyczących ewidencji odpadów należy pamiętać od 1 stycznia 2022 roku?
  • Jakie są sankcje grożą przedsiębiorcom za niedopełnienie obowiązków w zakresie BDO?

Pełna wersja artykułu dostępna jest wyłącznie w Strefie Managera pod adresem: 

STREFA MANAGERA: ZASADY ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEJ

 W Strefie Managera dodatkowo znajdziesz:

  • Raporty Food Risk
  • LEX Scan - miesięczny raport zmian w prawie żywnościowym wraz z krótkim komentarzem
  • Opracowania Prawne naszych Ekspertów
  • Tablicę Managera Food Fraud i Food Risk
  • Dedykowane webinaria, szkolenia, warsztaty – śledź nowe elementy wpisując w pole szukaj Strefa Managera

>> Więcej o STREFIE MANAGERA <<

Zadzwoń +48 501 370 590 lub napisz strefamanagera@foodfakty.p

 

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Kinga Krent

Kinga Krent

Kinga Krent, specjalista ds. prawa żywnościowego w Departamencie Life Science Kancelarii Kondrat i Partnerzy.

Mgr inż. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo o żywności na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie Studiuje Prawo na Collegium Humanum w Warszawie. Praktykowała w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, a także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze Life Science. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych polskiego i europejskiego prawa żywnościowego oraz wspiera działania kancelarii związane z prawem farmaceutycznym i medycznym.

Prelegentka podczas konferencji „Suplementy diety w prawie i praktyce” organizowanej przez Puls Biznesu. Autorka podcastu „Prawo żywnościowe podcast”. Współautorka publikacji branżowych dotyczących suplementów diety, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, a także ogólnych aspektów znakowania środków spożywczych.

Jej interdyscyplinarna wiedza zdobyta w trakcie studiów inżynierskich i praktyczne umiejętności uzyskane podczas pracy w kancelarii pozwalają zapewnić klientom kompleksową pomoc prawną.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.