Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Opóźnienia w przyjęciu przepisów do dyrektywy plastikowej

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Chociaż 3 lipca br. upłynął już termin na uchwalenie przez Polskę niektórych przepisów wykonujących dyrektywę plastikową, to projekt polskiej ustawy wciąż nie trafił nawet do Sejmu. Nie oznacza to jednak, że żaden z wymogów z dyrektywy plastikowej jeszcze nie obowiązuje przedsiębiorców.

 • Dyrektywa plastikowa – czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – została uchwalona już w czerwcu 2019 r. Przewiduje ona, że poszczególne państwa członkowskie UE przyjmą wykonujące dyrektywę regulacje (np. zakazujące stosowania określonych opakowań z tworzyw sztucznych) do określonych terminów. 3 lipca br. upłynął pierwszy z nich (dotyczący właśnie tych zakazów), a wciąż Polska nie uchwaliła odpowiednich przepisów.
 • Polski projekt ustawy w tym zakresie – o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw – został opublikowany 1 kwietnia i trafił do konsultacji społecznych. Po ich zebraniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy (możliwe że w zmienionym kształcie) ma trafić do Sejmu. Ustawa miała pierwotnie wejść w życie 3 lipca 2021 r., ale obecnie trudno wskazać kiedy to się stanie. Można założyć, że jeszcze w tym roku kalendarzowym.
 • Czy zatem przedsiębiorcy nie muszą jeszcze stosować wymogów z dyrektywy plastikowej? Tylko częściowo. Obowiązki z dyrektywy obowiązują bezpośrednio państwa członkowskie UE – nie przedsiębiorców. Do wprowadzania takich obowiązków potrzebna jest krajowa ustawa, której obecnie jeszcze nie ma (więc te obowiązki ciążą jeszcze na przedsiębiorcach).  Warto jednak pamiętać, że już od 3 lipca br. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze nr 2020/2151, które wykonuje dyrektywę plastikową i nakazuje stosować odpowiednie oznaczenia na wykonanych z tworzyw sztucznych kubków na napoje. Chociaż nie ma obecnie sankcji za brak wykonywania takiego obowiązku, to zgodnie z projektem polskich przepisów kara pieniężna ma wynosić od 10 000 zł do 500 000 zł. Więcej o wymogach z tego rozporządzenia w naszym tekście: https://foodfakty.pl/stosowanie-obowiazkowych-oznaczen-dotyczacych-opakowan-z-plastiku-przez-branze-spozywcza 

 

Wybierz obszar: Eko Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

 • 10.06.2021

  Projekt ustawy opakowaniowej (ROP)

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, popularnie zwanej „ustawą opakowaniową” zakłada rozszerzenie odpowiedzialności producentów (ROP) oraz określa stawki opłat. Projekt jest wynikiem konieczności wdrożenia przepisów dyrektywy 2018/851 oraz 2019/904. 

  Czytaj więcej
 • 02.06.2021

  KE opublikowała wytyczne dotyczące unijnych przepisów w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

  Wytyczne Komisji zostały opublikowane w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 3 lipca 2021 r. dyrektywy 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Opracowanie zawiera szereg definicji i objaśnień pojęć, których znaczenie budziło pewne wątpliwości interpretacyjne. 

  Czytaj więcej
 • 15.04.2021

  Projekt ustawy implementującej dyrektywę plastikową

  Minister Klimatu i Środowiska opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Wyżej wskazany projekt ma wdrażać wymogi unijnej dyrektywy plastikowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko). Poniżej przedstawiamy jego wybrane założenia.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn