Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

KE opublikowała wytyczne dotyczące unijnych przepisów w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

31 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne w zakresie stosowania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Opracowanie zawiera szereg wskazówek związanych ze stosowaniem nowych przepisów. Przede wszystkim:

 • doprecyzowano niektóre definicje i pojęcia budzące szczególne wątpliwości interpretacyjne takie jak np. polimer, plastik czy produkt jednorazowy;
 • wyjaśniono relację jaka zachodzi pomiędzy przepisami dyrektywy 2019/904 oraz dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych;
 • określono specyficzne kryteria dla konkretnych grup produktów takich jak np. pojemniki na żywność; opakowania oraz materiały przeznaczone do pakowania; sztućce, talerze, słomki oraz mieszadełka; opakowania przeznaczone do napojów, w tym także butelki, puszki, przykrywki etc; charakterystyczne elementy określonych kategorii produktów, kluczowe dla ich rozróżniania; lekkie torebki plastikowe; patyczki kosmetyczne; podpaski, tampony i aplikatory do tamponów; mokre chusteczki; wyroby tytoniowe zawierające filtry. 

Wytyczne są efektem prac prowadzonych w ramach rozlicznych konsultacji z państwami członkowskimi UE oraz zainteresowanymi podmiotami. Ich celem jest ułatwienie oraz wyjaśnienie prawidłowego stosowania nowych przepisów, zwłaszcza w tych aspektach, które budziły szczególne wątpliwości interpretacyjne. Przykładem tego może być rozbudowanie i objaśnienie definicji tworzywa sztucznego (plastiku) zawartej w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2019/904 oraz wyjaśnienie takich pojęć w niej zawartych jak polimer, główny składnik strukturalny produktów końcowych oraz polimer naturalny, które nie został chemicznie zmodyfikowany. 

Ważnym elementem wytycznych jest również wyjaśnienie takich pojęć „częściowo” lub „całkowicie wytworzony z plastiku” wraz ze wskazaniem konkretnych przykładów jak nowe przepisy powinny być stosowane. Podkreślono, iż produkty jednorazowego użytku, które zostały wykonane z papieru lub tektury (bez użycia powłok z plastiku), ale nie zawierają w sobie plastiku, nie są uznawane za plastikowe produkty jednorazowego użytku w myśl przepisów dyrektywy, nawet w sytuacji, kiedy podczas procesu ich produkcji wykorzystano plastik. Kryterium decydującym o tym czy dany produkt będzie zakwalifikowany jako plastikowy jest zatem jego końcowy skład, a nie sposób produkcji. W przypadku, gdy opakowanie składa się nie tylko z papieru bądź tektury, ale zawiera także powłokę z tworzywa sztucznego zabezpieczającą np. przed tłuszczem lub wodą, to wówczas jest kwalifikowane jako produkt wykonany z więcej niż jednego składnika, gdzie jeden z nich jest plastikiem. 

Wyjaśniono również definicję produktu jednorazowego użytku. Jak wskazano w wytycznych, kryterium determinującym to czy dany produkt jest produktem jedno- czy wielorazowego użytku jest jego charakterystyka oraz możliwość kilkakrotnego używania bez straty jego pierwotnych właściwości i jakości. Charakterystyka produktu obejmuje takie elementy jak m.in. możliwość mycia, naprawy oraz jego skład. Podczas takiej oceny należy także brać pod uwagę inne definicje wynikające z odpowiednich przepisów prawa w zakresie opakowań. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktycznego stosowania prawa żywnościowego oraz jak najbardziej efektywnie korzystać z darmowych baz aktów prawnych takich jak ISAP oraz Eur-lex? Nie czekaj i zapisz się na szkolenie online! Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem:

https://foodfakty.pl/praktyczne-stosowanie-prawa-zywnosciowego-isap-eur-lex-wskazowki-dla-technologow-zywnosci 

Pełen tekst wytycznych dostępny jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf 

Tekst dyrektywy 2019/904 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904&qid=1622609112547 

Tekst dyrektywy 94/62/WE dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704&qid=1622609034555 

Wybierz obszar: Eko Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

 • 15.04.2021

  Projekt ustawy implementującej dyrektywę plastikową

  Minister Klimatu i Środowiska opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Wyżej wskazany projekt ma wdrażać wymogi unijnej dyrektywy plastikowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko). Poniżej przedstawiamy jego wybrane założenia.

  Czytaj więcej
 • 23.03.2021

  Zmiany w oznaczeniach opakowań z tworzyw sztucznych

  Komisja Europejska opublikowała sprostowanie do polskiej wersji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020, które wprowadza obowiązkowe oznaczenia dla wybranych opakowań z tworzyw sztucznych (m.in. kubków na napoje).

  Czytaj więcej
 • 12.02.2021

  Zakaz sprzedaży plastikowych jednorazówek

  Od 3 lipca 2021 r. obowiązywać będzie zakaz sprzedaży jednorazowych sztućców, patyczków do uszu, słomek i mieszadełek z plastiku. Do kiedy przedsiębiorcy mogą używać zalegających w magazynach zapasów?

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn