Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw wg FAO

Kategoria: Biznes

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw (IYFV). FAO jest główną agencją, która będzie koordynować działania promocyjne we współpracy z innymi odpowiednimi organizacjami i organami systemu Narodów Zjednoczonych.

IYFV 2021 to wyjątkowa okazja by podnieść świadomość ludzi na temat ważnej roli owoców i warzyw w żywieniu ludzi, bezpieczeństwie żywnościowym i zdrowotnym, a także w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Kierunki działań w związku z obchodami IYFV 2021 – Międzynarodowego Roku Owoców i Warzyw

RZECZNICTWO I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI

 • Podnoszenie świadomości na temat tego, jak owoce i warzywa przyczyniają się do lepszego odżywiania, różnorodności diety i poprawy zdrowia; wpływu na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju;
 • Promowanie celów roku i zachęcanie do włączania ich do krajowych, regionalnych i globalnych programów rozwoju;
 • Stymulowanie globalnej debaty na temat różnych aspektów owoców i warzyw oraz ich wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju i innych odpowiednich światowych konwencji i wytycznych.

TWORZENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY

 • Poprawa zrozumienia, w jaki sposób owoce i warzywa wpływają na różne aspekty systemów żywnościowych, różnorodność żywieniową i zdrowie, gospodarkę i zrównoważenie środowiskowe zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych oraz tworzenie przekazów komunikacyjnych opartych na dowodach;
 • Promowanie narzędzi i mechanizmów monitorowania i pomiaru pozytywnych i negatywnych skutków różnych aspektów IYFV 2021.

TWORZENIE POLITYKI

 • Promowanie opartych na dowodach polityk, prawa i przepisów oraz wymiany dobrych praktyk, które wspierają i maksymalizują wkład owoców i warzyw w zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy i środki do życia na obszarach wiejskich, bezpieczeństwo żywności oraz promowanie zróżnicowanej, zrównoważonej i zdrowej diety;
 • Zachęcanie do zintegrowanego i całościowego podejścia do zajmowania się systemami żywnościowymi z owoców i warzyw poprzez przekrojowe polityki krajowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz celów odpowiednich globalnych konwencji i wytycznych;
 • Stymulowanie współpracy i partnerstw sektora publicznego / prywatnego w zakresie różnych aspektów IYFV 2021, w tym badań;
 • Promowanie inwestycji w innowacje i rozwój infrastruktury w celu promowania konsumpcji i zrównoważonej produkcji owoców i warzyw oraz ograniczania ich strat i odpadów.

ROZWÓJ MOŻLIWOŚCI I EDUKACJA

 • Wspierać formułowanie i wdrażanie polityk i programów edukacyjnych (takich jak programy dożywiania w szkołach, ogrody szkolne, ogrody miejskie i podmiejskie oraz ogrody na dachach, zdrowe miejsca pracy, umiejętność posługiwania się żywnością, społeczne programy edukacyjne dotyczące utraty i marnotrawienia żywności (FLW)) oraz powiązane materiały edukacyjne promujące korzyści płynące z produkcji i konsumpcji owoców i warzyw, ich wpływ na zdrowie i odżywianie oraz inne powiązane tematy z IYFV 2021;
 • Zwiększenie integracji edukacji żywieniowej, podkreślając znaczenie owoców i warzyw, w opracowywaniu programów nauczania zgodnie z agendą 2030 i celami zrównoważonego rozwoju;
 • Wzmocnienie pozycji zainteresowanych stron, zwłaszcza kobiet i młodzieży, poprzez budowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie produkcji i obsługi po zbiorach, przetwarzania, przygotowania, marketingu i konsumpcji owoców i warzyw.

 

 

 

Źródło: http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/

 

Wybierz obszar: Dieta i zdrowie Owoce i warzywa

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.