Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dodatki do żywności - stosowanie fosforanów w zamrożonym mięsie

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

17 stycznia 2018 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2018/74 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym.

Treść rozporządzenia zmieniającego

Komitet Naukowy ds. Żywności, ustalił najwyższe tolerowane dzienne pobranie na poziomie 70 mg/kg masy ciała, wyrażone jako fosfor. Nie oczekuje się że rozszerzenie stosowania na zamrożone mięso na rożnie pionowym będzie miało znaczący wpływ na ogólne narażenie na fosforany. Aby obniżyć zwiększone narażenie na fosforany dodane, rozszerzenie stosowania ogranicza się do zamrożonego mięsa na rożnie pionowym, w przypadku którego stwierdzono taką potrzebę technologiczną.

Stosowanie fosforanów jest konieczne do celów częściowego wyekstrahowania i rozbicia białek mięsnych, które formują na mięsie białkową powłokę w celu związania ze sobą kawałków mięsa, co zapewnia jednolite zamrażanie i pieczenie mięsa na rożnie pionowym. Ponadto dzięki fosforanom mięso zachowuje soczystość podczas rozmrażania, a mięso nie rozpada się na kawałki w pozycji pionowej. Taką potrzebę technologiczną stwierdzono w przypadku zamrożonego mięsa baraniego, jagnięcego, cielęcego lub wołowego na pionowym rożnie obrotowym, przyprawionego przyprawą płynną, lub mięsa drobiowego przyprawionego przyprawą płynną lub nieprzyprawionego, stosowanego osobno lub w kombinacjach, a także pociętego na plastry lub mielonego i przeznaczonego do upieczenia przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze. Upieczone do miękkości paski mięsa są następnie spożywane przez konsumenta końcowego.

Treść załącznika zmieniającego

Mając na względzie powyższe, W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 08.2 "Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004" pozycja dotycząca kwasu fosforowego - fosforanów - di- tri- i polifosforanów (E 338-452) otrzymuje brzmienie:

www.food-law.pl
Rozporządzenie weszło w życie 7 lutego 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.