Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Działalność PCA w związku ze stanem epidemicznym

Kategoria: Biznes

Informacja dotycząca przeprowadzania ocen na miejscu

Polskie Centrum Akredytacji, kierując się względami ogólnego bezpieczeństwa i zdrowia oraz uwarunkowaniami funkcjonowania usług oceny zgodności wynikającymi z wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, w tym realizację specjalnych zadań przez akredytowane jednostki, zawiesza w terminie do 31.03.2020 r. przeprowadzanie wszystkich ocen na miejscu akredytowanych jednostek oceniających zgodność, z możliwością przedłużenia tego terminu.

Zawieszone oceny na miejscu będą realizowane przez PCA w późniejszych terminach, uzgodnionych z zainteresowanymi jednostkami.

Oceny w nadzorze zaplanowane w formie przeglądu dokumentów będą przeprowadzane przez PCA bez zmian, w podanych do wiadomości i uzgodnionych z jednostkami terminach, podobnie jak oceny w tej formie - związane z wnioskami jednostek o zmiany w zakresach akredytacji.

Komunikat nr 312

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z epidemią wirusa Covid-19 w Polsce i na świecie, mającą istotny wpływ na działalność akredytowanych podmiotów i ich klientów, a także PCA jako jednostki akredytującej, kierując się wytycznymi i zaleceniami rządu oraz mając przede wszystkim na uwadze ogólne bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, wprowadza tymczasowe zasady realizacji ocen akredytowanych podmiotów i utrzymywania akredytacji w sytuacji nadzwyczajnej, stanowiące uzupełnienie zasad podanych w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji.

Przyjęte zasady zostały przedstawione w załączniku do niniejszego komunikatu i będą aktualizowane w miarę potrzeb uwzględniając bieżące zmiany sytuacji nadzwyczajnej.

Postanowienia komunikatu są stosowane od dnia jego opublikowania. Komunikat 312 z 2020-03-18

Źródło: PCA

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Komunikat PCA

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.