Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe źródła krzemu oraz wapnia w suplementach

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Z dniem 26 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1203 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w  odniesieniu do  krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) i soli wapniowych  fosforylowanych oligosacharydów  (POs-Ca®) dodawanych do żywności i stosowanych w produkcji suplementów diety.

Jak wskazano w preambule tego aktu, Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął pozytywną opinię naukową w sprawie bezpieczeństwa krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) jako nowego składnika żywności do stosowania jako źródło krzemu w suplementach diety oraz biodostępności kwasu ortokrzemowego ze źródła, uznając, że stosowanie tego składnika w suplementach diety nie budzi obaw co do bezpieczeństwa jako źródło krzemu, o ile spełnione zostaną pewne warunki. Uwzględniając pozytywną opinię Urzędu, krzem organiczny (monometylosilanetriol) powinien zatem zostać włączony do wykazu znajdującego się w załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych.

Podobnie, w przypadku soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-Ca®) jako źródła wapnia, EFSA przyjęła pozytywną opinię naukową, z której wynika, że dodawanie do żywności soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-Ca®) i ich stosowanie w suplementach diety nie budzi obaw co do bezpieczeństwa jako źródło wapnia, pod warunkiem, że spełnione zostaną pewne warunki. Wobec czego, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1203  zmienia wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety, poprzez dodane następujących substancji:

  • krzemu: „krzem organiczny monometylosilanetriol”,
  • wapnia: „sole wapniowe fosforylowanych oligosacharydów”.

Należy zauważyć jednak, że nowododane źródła krzemu i wapnia stanowią nowe składniki żywności, wobec czego możliwość ich stosowania wymaga zachowania procedur z Rozporządzenia 258/97 dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Wybierz obszar: Suplementy diety

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.