Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena śladu węglowego istotna dla wizerunku firmy

Kategoria: Procesy i Technologie

Budowa biznesu odpowiedzialnego społecznie to jeden ze sposobów na osiągnięcie neutralności klimatycznej całego świata. W tym celu należy nie tylko zbadać ślad węglowy przedsiębiorstwa. Warto także przygotować i wdrożyć strategię dekarbonizacji, a także poddać się transparentnej ocenie przez niezależne jednostki, jak CDP.

Pilna potrzeba zmniejszenia śladu węglowego

W wyniku globalnego ocieplenia, na przestrzeni ostatnich 10 lat, średnia temperatura Ziemi wzrosła o 1,09℃ w porównaniu od temperatury z lat 1850–1900. To bardzo niepokojące zjawisko przyczynia się m.in. do topnienia lodowców, znaczącego wzrostu poziomu wód w oceanach i morzach, czy też powstawania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Według ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy ONZ przyhamowanie globalnego ocieplenia do 1,5–2℃ wymaga radykalnych działań. Jednymi z proponowanych rozwiązań są obcięcie emisji gazów cieplarnianych i usunięcie nadmiaru CO2 z powietrza [1].

Potrzebę dokonania pilnych zmian na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony społeczności popiera Unia Europejska i jej kraje członkowskie. Zgodnie z założonymi przez UE w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu” i przyjętymi przez Polskę celami związanymi z dekarbonizacją i dążeniem do neutralności klimatycznej już w 2050 r. poziom emisji gazów cieplarnianych netto w całej Unii ma być równy 0 MtCO2e. Dodatkowo, Pakiet Fit for 55, zobowiązuje członków UE do zredukowania do 2030 r. emisji GHG (ang. greenhouse gases) do 55% względem poziomu z 1990 r.

Co to oznacza dla przedsiębiorstw?

Poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych kontrolowane są poprzez obowiązek raportowania niefinansowego zgodnie z działającą dyrektywą 2014/95/EU. Jednym ze zgłaszanych wskaźników jest ślad węglowy organizacji w zakresach 1, 2 i 3. Obecnie przepisy dotyczą dużych spółek zainteresowania publicznego z ponad 500 pracownikami. W kolejnych czterech latach obejmą także te zatrudniające od 10 do 500 osób.

– Ślad węglowy to już nie tylko „tajemnicza” składowa polityki klimatycznej, ale coraz ważniejszy element konkurencyjności przedsiębiorstw. Analizy prowadzone przez Stowarzyszenie i współpracujących ekspertów wyraźnie wskazują, że coraz więcej organizacji wymaga oznaczania śladu węglowego produktów czy usług – mówi Rafał Czaja, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, i podkreśla: – Musimy mieć świadomość, że obecnie minimalny możliwy „ślad węglowy” ma zdecydowanie większą wagę biznesową niż niższa cena.

Dziś bowiem wszystkie przedsiębiorstwa aspirujące do miana „neutralnych klimatycznie” ograniczają współpracę z firmami, których działalność wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Tym samym wymagają one od swoich partnerów biznesowych wykazania poziomu śladu węglowego i, jeśli zaistnieje taka potrzeba, jego redukcji. Przykładem są firmy z międzynarodowego łańcucha dostaw, coraz częściej obligowane do oznaczania śladu węglowego dla swojej działalności lub produktów czy usług. Popularne staje się także uzależnianie wsparcia pieniężnego wszelkiego rodzaju inwestycji od poziomu emisyjności beneficjenta.

Ocena działań przez niezależną instytucję

Każda firma, niezależnie od wielkości i branży w jakiej działa, może poddać się transparentnej ocenie przez niezależne jednostki, jak przykładowo międzynarodowa organizacja non-profit CDP.  CDP prowadzi światowy system ujawniania informacji środowiskowych dla przedsiębiorstw, miast, stanów i regionów. W 2021 r. ponad 14 tys. organizacji z całego świata ujawniło dane za pośrednictwem CDP, w tym ponad 13 tys. firm o wartości ponad 64% kapitalizacji światowego rynku oraz ponad 1100 miast, stanów i regionów.

CDP wzywa przedsiębiorstwa do odpowiedzi na kwestionariusze dotyczące zmiany klimatu, bezpieczeństwa wodnego i lasów w imieniu 680 instytucji finansowych, m.in. NN Group, Vanguard, czy Blackrock. Każda z firm, która nie odpowiedziała na wezwanie, figuruje w ogólnodostępnym rankingu z najniższą oceną „F”. Jedynym sposobem na poprawę noty, a tym samym wizerunku przedsiębiorstwa, jest złożenie poprawnie wypełnionego raportu.

Podstawowe elementy, które warto uwzględnić w ujawnianiu informacji na temat klimatu przez firmę, to pomiar emisji co najmniej z zakresu 1 i 2 oraz odpowiednie cele redukcyjne, identyfikacja zagrożeń i szans związanych z klimatem, działania na rzecz redukcji emisji, ocena emisji z zakresu 3, wykorzystanie energii odnawialnej oraz zaangażowanie łańcucha wartości w kwestie związane z klimatem – wskazuje Maxfield Weiss,  Executive Director w CDP Europe.

Firmom wezwanym do raportowania, a także tym, które chcą dobrowolnie poddać się niezależnej ocenie przez CDP, w przygotowaniu dokumentów pomagają uwierzytelnieni przez CDP partnerzy z całego świata. Tym samym spółka VIVERNO stała się pierwszym w Polsce akredytowanym dostawcą rozwiązań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla CDP.

– Wsparcie na najwyższym poziomie polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji energetycznej jest dla nas priorytetem. Tym bardziej jesteśmy dumni z docenienia naszych kompetencji i dołączenia spółki VIVERNO przez CDP do wąskiego grona akredytowanych dostawców usług – komentuje Jakub Włodarczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w VIVERNO Sp. z o.o.

Sukces zależy od właściwych decyzji

Wybranie do współpracy przy ocenie śladu węglowego renomowanego partnera z doświadczeniem to nie tylko pewność poprawnie wypełnionego raportu. To przede wszystkim gwarancja profesjonalnie wykonanej analizy i opracowania indywidualnej, wielowariantowej strategii dekarbonizacji.

Zaplanowane przez naszych ekspertów w ramach strategii dekarbonizacji działania takie, jak m.in. monitorowanie i zarządzanie emisją gazów cieplarnianych, identyfikacja możliwości poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, czy inwestycje we własne źródła energii, dają nam możliwość optymalizacji procesu produkcyjnego pod kątem zużycia energii, surowców czy gospodarowania odpadami – poskreśla Jakub Włodarczyk. – Tym samym przyczyniają się do poprawy oceny dużej redukcji kosztów, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na klimat i „ocieplenia” wizerunku firmy.

Wsparcie eksperckie na wielu płaszczyznach

Bycie akredytowanym partnerem CDP to niejedyna aktywność VIVERNO Sp. z o.o., której efektem końcowym ma być zwiększenie w Polsce liczby przedsiębiorstw neutralnych klimatycznej. Spółka wypracowała wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego wyjątkową inicjatywę: Centrum Zarządzania Śladem Węglowym

– Nasz projekt jest m.in. odpowiedzią na potrzeby zgłaszane nam przez organizacje, stowarzyszenia branżowe czy NGO w zakresie zmieniającego się bardzo dynamicznie otoczenia rynkowego, kierunków polityk UE czy gwałtownych zmian na rynku energetycznym (zmiany cen energii, gazu, innych) – wskazuje Prezes Rafał Czaja.

W ramach swojej działalności Centrum dzieli się z rynkiem wiedzą na temat obowiązujących regulacji i m.in. publikuje materiały wskazujące na najważniejsze obszary w zakresie obowiązku ujawniania informacji niefinansowych, w tym o emisji gazów cieplarnianych. Tym samym prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie i VIVERNO działania jeszcze bardziej przybliżają polskie przedsiębiorstwa do bycia liderem rankingu CDP i uzyskania w nim najwyższej oceny „A”.

[1] https://www.imgw.pl/wydarzenia/imgw-pib-nowy-raport-ipcc-o-klimacie-na-ziemi

 

Wybierz obszar: Certyfikacja Procesy i Technologie

Autor: VIVERNO

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.