Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 100-lecia urodzin Prof. dr hab. dr h.c. Stanisława Bergera

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes, Procesy i Technologie, Składniki Żywności

14 września 2023 r. w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja naukowa pt. “Partnerstwo instytucjonalne w kształtowaniu zachowań żywieniowych w trosce o zdrowie publiczne”, dedykowana Profesorowi Stanisławowi Bergerowi.

Dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu różnych działań edukacyjnych i pozaedukacyjnych, mających na celu zmniejszenie skali chorób dietozależnych w Polsce są niesatysfakcjonujące. Dowodzą tego dane statystyczne wskazujące m.in. na to, że dzieci w Polsce należą do najszybciej tyjących w Europie. 

W tym kontekście stworzenie platformy wspólnych działań administracji centralnej, organizacji samorządowych, placówek oświatowych i naukowych, producentów i dystrybutorów żywności oraz organizacji pozarządowych w celu kształtowania prawidłowych zachowań żywieniowych ludności Polski i zadbania o zdrowie publiczne jako wspólne dobro było wiodącym celem Konferencji. Wypracowanie i wdrożenie modelu skutecznych działań w tym zakresie wpisuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju przez propagowanie zrównoważonej diety oraz społecznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego dla zapewnienia dobrej jakości życia przyszłym pokoleniom.

Pierwsza sesja Konferencji została poświęcona uhonorowaniu 100-lecia urodzin Pana Prof. dr hab. dr h.c. Stanisława Bergera, pioniera nauki o żywieniu człowieka w Polsce oraz twórcy pierwszego w kraju wydziału kształcącego specjalistów z zakresu żywienia człowieka. Fotorelacja i transmisja z tej części dostępna jest na stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Po zakończeniu uroczystej sesji jubileuszowej z okazji 100-lecia urodzin Profesora Stanisława Bergera odbyła się sesja plenarna „Partnerstwo w kształtowaniu zachowań żywieniowych”. W kolejnej części konferencji odbyły się równoległe sesje naukowe:

  • Innowacje w sektorze żywności
  • Edukacja żywieniowa dla zrównoważonego rozwoju
  • Wyzwania zdrowotne i żywieniowe w grupach populacyjnych
  • Zdrowy styl życia w prewencji chorób dietozależnych
  • Trendy na rynku żywności
  • Odpowiedzialna produkcja i dystrybucja żywności

W ramach powyższych sesji prelegenci wygłosili 74 interesujące referaty naukowe.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wybierz obszar: Kongresy i Targi

Autor: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.