Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pokolenie Z domaga się rewizji systemu produkcji i dystrybucji żywności w celu ochrony planety

Kategoria: Biznes

- 10 młodych ludzi z ruchu „FutureFoodMakers” (producenci żywności przyszłości) przedstawiło swój manifest na konferencji Future of Food, wzywając do radykalnej transformacji, by system produkcji spożywczej stał się bardziej zrównoważony

- „Menu na rzecz zmian” (Menu for Change) wzywa do stosowania rolnictwa regeneratywnego, jednolitych wytycznych w zakresie żywienia i etykietowania, eliminacji marnotrawstwa żywności oraz realnego w skali całej UE kosztu polityki żywności

- Z nowych badań wynika, że młodzi ludzie w wieku 18-24 lat uważają, że światowy system spożywczy jest w sytuacji kryzysowej i wyłącznie się pogarsza — przy czym dwie trzecie z nich uważa, że obecny system żywnościowy niszczy planetę.

Młodzi ludzie w całej Europie domagają się zmian w całej UE w celu przekształcenia systemu żywności w bardziej zrównoważony, w tym promowania rolnictwa regeneratywnego, definiowania jednolitych wytycznych w zakresie żywienia i etykietowania oraz zwiększania inkluzywności systemów żywnościowych.

Aby mieć pewność, że podczas kluczowych dyskusji na temat przyszłości systemu żywności usłyszymy głos nowego pokolenia, firma EIT Food nawiązała ścisłą współpracę z 10 innowatorami w wieku 18-24 lat, mianując ich „FutureFoodMakers”, aby sformułowali oni wezwanie do radykalnych zmian. EIT Food to największa na świecie społeczność zajmująca się innowacjami w dziedzinie żywności, wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

FutureFoodMakers opracowali „Menu na rzecz zmian”, obejmujące sześć priorytetowych wymogów dla systemu żywności, w celu poprawy dostępu do zdrowych, zrównoważonych i przystępnych cenowo produktów żywnościowych, które są prezentowane ustawodawcom i liderom branży spożywczej na konferencji Future of Food 2021. Sześć wymogów odzwierciedla obszary, które według FutureFoodMakers będą najskuteczniejsze w zagwarantowaniu, że kolejne pokolenie będzie mogło odziedziczyć branżę gotową na przyszłe wyzwania.

Menu na rzecz zmian jest skierowane do osób zaangażowanych w europejski sektor spożywczy i obejmuje następujące cele:

  • Do 2030 planuje się, by 25% gruntów rolnych było zarządzanych z wykorzystaniem praktyk regeneracyjnych, oraz by stworzyć organ szkoleniowy, wspierający obecnych i przyszłych rolników w przejściu na rolnictwo regeneratywne
  • Zdefiniowanie jednolitych unijnych wytycznych dotyczących żywienia i etykietowania, które będą proste i ogólnie dostępne, spełniają potrzeby poszczególnych osób oraz uwzględniają wpływ produktów żywnościowych na środowisko.
  • Opracowanie polityki inkluzywności, która uwzględnia wpływ regulacji na koszty żywności wśród szczególnie wrażliwych grup społecznych oraz dystrybucję kuponów na produkty bogate w składniki odżywcze
  • Opracowanie ogólnoeuropejskiej polityki realnych kosztów żywności, która uwzględnia kalkulację rzeczywistych kosztów żywności produkowanej przez średnie i duże korporacje i międzynarodowe firmy, poprzez wdrożenie analizy cyklu życia i oceny oddziaływania
  • Zwalczanie marnotrawstwa żywności w supermarketach i poprzez rozwój strategii bioekonomii, poprzez tworzenie planów monitorowania redukcji supermarketów, które wchodzą w skład ogólnoeuropejskiego programu monitorowania marnotrawstwa żywności i przyspieszają rozwój zamienników surowców na bazie paliw kopalnych na ekologiczne, które nadają się do recyklingu lub biodegradacji na poziomie UE
  • Stworzenie programu nauczania dzieci w zakresie wartości odżywczej, zdrowia i wpływu na środowisko, a także zapewnienia wsparcia i zasobów rodzicom i nauczycielom w zakresie zdrowej i zrównoważonej diety.

Menu na rzecz zmian odzwierciedla nowe badania, które ujawniają, że młodzi ludzie w całej Europie odczuwają potrzebę modernizacji globalnego systemu żywności w celu ochrony środowiska.

Nowe badania, zlecone przez EIT Food, objęły grupę ponad 2000 ankietowanych osób w wieku 18-24 lat z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Polski i Hiszpanii. Wyniki badań pokazują, że prawie osiem na 10 młodych ludzi w całej Europie (78%) uważa, że musimy podjąć pilne działania, by produkować i konsumować żywność w sposób bardziej przyjazny dla środowiska — liczba ta sięga 79% wśród młodych ludzi w Polsce.

Jednocześnie dwie trzecie (66%) uważa, że nasz obecny system żywnościowy niszczy naszą planetę (60% w Polsce), a sytuacja staje się coraz gorsza, ponieważ 61% uważa, że w ostatnich latach sektor spożywczy stał się mniej zrównoważony (52% w Polsce).

Zrównoważenie systemu żywności staje się coraz większym problemem dla tej grupy wiekowej. Dwie trzecie (64%) twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stała się dla nich ważniejsza, a 65% uważa, że Pokolenie Z troszczy się o to bardziej niż starsze pokolenia.

W przypadku rolnictwa i produktów spożywczych, Pokolenie Z uważa uprawę owoców i warzyw za jedną z najbardziej zrównoważonych metod agrarnych; 74% uważa, że jest ona zrównoważona. Następne są: lokalna uprawa żywności (74%), rolnictwo organiczne (72%) i żywność roślinna (70%). Jednocześnie połowa młodych ludzi (50%) uważa import żywności za niezrównoważony.

Badania wykazują również, że Pokolenie Z uważa UE za ciało, które powinno ponieść największą odpowiedzialność za zagwarantowanie, że produkty spożywcze będą zrównoważone, przy czym niemal połowa (46%) wybiera UE, w porównaniu z 39% popierającymi rządy krajowe. Jednak w poszczególnych krajach sytuacja ta wygląda inaczej; w Polsce uważa tak 58% badanych, zaś w Wielkiej Brytanii liczba ta spadła do 33%.

Dr Andy Zynga, dyrektor generalny EIT Food, powiedział: „W kluczowym roku globalnych rozmów o klimacie potrzebujemy kolejnego pokolenia — które będzie najbardziej dotknięte kryzysem klimatycznym — by wzięło ono udział w dyskusjach kształtujących system żywnościowy w przyszłości. Wiemy, że świat nie jest w stanie osiągnąć celu ograniczenia zmian klimatycznych o 1,5 stopnia bez uwzględnienia globalnych systemów żywnościowych, ale żywność powinna była być mocniej zaakcentowana w programie COP26. Dlatego też, ponieważ w nadchodzącym roku chcemy, by żywność była głównym priorytetem w globalnych dialogach na temat zrównoważonego rozwoju, zaprosiliśmy 10 młodych FutureFoodMakers, którzy będą reprezentować młodych ludzi w całej Europie, by przedstawili swoje poglądy, potrzeby i zalecenia w Menu na rzecz zmian”.

Júlia Montoliu Boneu, FutureFoodMaker, powiedziała: „Nasze — kolejne pokolenie liderów, decydentów i konsumentów — zasługuje na to, by móc się wypowiedzieć na temat tych zmian, a także jak powinien wyglądać nasz przyszłościowy system spożywczy. Nadszedł czas, aby usłyszeć głos młodych ludzi.

Reprezentując młodych z całej Europy, Menu na rzecz zmian przedstawia nasze poglądy na temat tego, w jaki sposób decydenci z branży rolnej powinni pracować nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszej żywności, naszego systemu żywnościowego i naszej przyszłości. Podejście to stanowi uniwersalne zapotrzebowanie na sprawiedliwość społeczną oraz inkluzywność. Przejście na lepszy, bardziej stabilny, europejski system żywnościowy wymaga pilnych zmian i innowacji w całym łańcuchu wartości — począwszy od rolników, producentów i sprzedawców detalicznych po rządy, organizacje pozarządowe i konsumentów. Stosując się do tych zaleceń, by prowadzić rozmowy z podmiotami zaangażowanymi w branżę rolniczą, musimy upewnić się, że nikt nie pozostał pominięty i że każdy głos będzie usłyszany”.

Więcej informacji na temat działalności FutureFoodMakers można znaleźć pod adresem: https://www.eitfood.eu/projects/become-a-futurefoodmaker

Pobierz FutureFoodMakers - Menu for Change [PDF]

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez Opinium  na zlecenie EIT Food. Próbka objęła 2055 dorosłych osób w wieku 18-24 lat w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Prace terenowe trwały od 30 czerwca do 5 lipca 2021 roku.

Badania wykazują również, że Pokolenie Z uważa UE za ciało, które powinno ponieść największą odpowiedzialność za zagwarantowanie, że produkty spożywcze będą zrównoważone, przy czym niemal połowa (46%) wybiera UE, w porównaniu z 39% popierającymi rządy krajowe. Jednak w poszczególnych krajach sytuacja ta wygląda inaczej; w Polsce uważa tak 58% badanych, zaś w Wielkiej Brytanii liczba ta spadła do 33%.

Z rzeczy, które najbardziej zachęciłyby młodych ludzi do kupowania bardziej zrównoważonej żywności, najwyższe poparcie zyskały rabaty na żywność zrównoważoną — 37%, po czym bardziej zrównoważone opcje w szkołach i uczelniach (29%), a także więcej opcji zrównoważonej żywności przy zamawianiu posiłków do domu, z wykorzystaniem np. Deliveroo czy Uber Eats (28%).

Pokolenie Z

Pokolenie Z to osoby urodzone po 1995/96 roku. Badanie dotyczyło młodych ludzi w wieku 18-24 lat.

O EIT Food 

EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność zajmująca się innowacjami w dziedzinie żywności. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, który będzie produkować zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.​ 

Mając wsparcie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, inwestujemy w projekty, organizacje i jednostki, które akceptują nasze cele w zakresie stworzenia zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Wyzwalamy potencjał innowacji w firmach i uniwersytetach, a także tworzymy i wspomagamy wdrożenia w rolnictwie, by wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty. Wyposażamy przedsiębiorców i profesjonalistów w umiejętności niezbędne do przekształcenia systemu żywnościowego, stawiając konsumenta w centrum, i pomagamy budować zaufanie poprzez ponowne uświadomienie pochodzenia żywności. 

Jesteśmy jedną z ośmiu społeczności zajmujących się innowacjami ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE ustanowiony w 2008 r. mający na celu promowanie innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie. 

 

Dowiedz się więcej na stronie www.eitfood.eu lub śledź nas w mediach społecznościowych: TwitterFacebookLinkedInYouTube oraz Instagram.

Autor: EIT Food

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.