Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polska branża suplementów diety ma powody do dumy

Kategoria: Biznes

I Ogólnopolski Kongres Suplementy Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie dobiegł końca. Zainteresowanie uczestników skupiało się wokół trzech zakresów tematycznych: planowanych zmian w prawie i ich konsekwencji dla uczestników rynku, wysokiej jakości legalnie produkowanych suplementów diety w Polsce oraz niskiej świadomości konsumentów dot. zasadnego stosowania suplementów diety. Wśród gości i prelegentów znaleźli się m.in.  Michel Horn- prezes zarządu European Federation of Associations of Health Products Manufacturers, Waldemar Buda - przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego i Profesor Rafał Ohme - ekspert w dziedzinie emocji, komunikacji i zarządzania.

W murach Uniwersytetu Łódzkiego 19 października zebrała się cała branża suplementów diety i nie tylko: producenci, naukowcy, dostawcy, legislatorzy, instytucje żywieniowe, przedstawiciele kancelarii prawnych, środowiska medycznego i aptekarskiego, dietetycy i lekarze oraz reprezentanci organizacji europejskich. Ponad 150 uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Suplementów Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie wysłuchało 16 prelekcji łączących obecne prawo z planami, naukę z biznesem, świadomość konsumencką z zachowaniem zdrowia. Wiedzą i najnowszymi informacjami dzielili się nie tylko przedsiębiorcy i naukowcy, ale też przedstawiciele organizacji i instytucji państwowych, np. UOKIK. Niespodzianką było wystąpienie gościa specjalnego - profesora Rafała Ohme oraz posła Waldemara Budy, który swój udział zapowiedział w ostatniej chwili.

Dyskutowaliśmy praktykę i codzienność w biznesie suplementów diety. Omawialiśmy obecne i planowane prawo oraz efekty samoregulacji branży. Wytwórcy prezentowali bezpieczeństwo składników stosowanych w suplementach, a reprezentanci nauki - metody ich weryfikacji. W tym wszystkim wiele uwagi poświecono zdrowiu konsumenta i konieczności obecności suplementów w diecie współczesnego człowieka. Wszyscy podkreślali też wagę komunikacji, wymiany poglądów i współpracy. Powtórzę za Michelem Hornem - prezesem zarządu European Federation of Associations of Health Products Manufacturers: Education is the key – podsumowała dr Katarzyna Suchoszek, prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

Michel Horn powiedział: Polskie firmy produkujące suplementy diety są profesjonalne i nie mają się czego wstydzić. Stosują standardy europejskie, a nawet idą dalej i wprowadzają dodatkowe kontrole jakości na różnych etapach produkcji. Korzystają z najnowocześniejszych maszyn przy produkcji, procesy są zautomatyzowane i odbywają się z zachowaniem wszelkich norm. Dodał też: Polska samoregulacja branży suplementów diety jest ewenementem na skalę europejską i stanowi chlubny przykład przytaczany przy różnych okazjach. Polskie prawo powinno być zgodne z regulacjami europejskimi. Większa jego restrykcyjność niż prawa europejskiego nie ma sensu i może niszczyć konkurencyjność prężnych polskich przedsiębiorstw. Natomiast, jak wszędzie w Europie i na świcie, jest duże pole i potrzeba edukacji zarówno konsumentów jak i pozostałych uczestników rynku.

Uczestnicy I Ogólnopolskiego Kongresu Suplementów Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji profesor Namysłowskiej oraz wykładu radcy prawnego dr Andrzeja  Balickiego. Pierwszy dotyczył planowanych zmian w ustawie, a drugi poszerzał ten wątek o kontekst samoregulacji branży.


Profesor Namysłowska omawiała dwie regulacje istotne dla przedsiębiorców z rynku suplementów diety: ustawę o przewadze kontraktowej oraz ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa o przewadze kontraktowej jest nowym instrumentem prawnym, który może być z powodzeniem wykorzystywany przez przedsiębiorców działających na rynku suplementów diety w sytuacji nieuczciwego wykorzystywania przeciwko nim przewagi kontraktowej przez przedsiębiorców z łańcucha dostaw. Sytuacje takie zdarzają się na omawianym rynku, przy czym można założyć, że przedsiębiorca z różnych powodów nie będzie chciał złożyć zawiadomienia do Prezesa UOKiK. Inicjatorem postępowania może być jednak sam Prezes UOKiK. Ustawa ta może przynieść pozytywne skutki dla branży. Natomiast zmiany planowane w zakresie przepisów dot. reklamy suplementów diety budzą istotne zastrzeżenia. Zasady reklamy suplementów zbliżają je do używek, których ograniczenia lub zakaz reklamowania może być uzasadniony. Czy to jednak nie gruba przesada w stosunku do suplementów diety, które są żywnością? Uważam, że zmiany te nie są konieczne i utrudnią prowadzenie działalności gospodarczej na rynku suplementów diety. Reguły te mogą być podważane w świetle prawa Unii Europejskiej - podsumowuje prof. dr hab. Monika Namysłowska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Andrzej Balicki, radca prawny w kancelarii DLA Piper zgodził się z profesor Namysłowską w kwestii potraktowania w projektowanej regulacji tej grupy produktów w sposób nieproporcjonalny do ich charakteru. Zakres oraz rygoryzm proponowanych rozwiązań może jego zdaniem dziwić - chociażby wprowadzenie 20.000.000 zł jako maksymalnej kary za nieprawidłową reklamę i prezentację suplementów diety, mimo, że jest to kwota  dużo wyższa od ewentualnych kar za podobne działanie w przypadku leków. Wprowadzenie wysokich kar nie musi przy tym przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów. Podkreślił, że w branży już od dłuższego czasu były podejmowane działania mające na celu uregulowanie wielu kwestii związanych z reklamą suplementów diety. Dr Balicki omówił poszczególne elementy projektowanej nowelizacji, w tym reklamę kierowaną do  dzieci, tzw. legal. Wskazał także, że niezwykle istotną kwestią - zarówno dla producentów suplementów diety, jak i leków - będą proponowane regulacje w zakresie umbrella branding.

Podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Suplementów Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie właśnie to ostatnie w tytule – zdrowie – poruszyło mocno i prelegentów, i publiczność. Dr inż. Danuta Gajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, adiunkt Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, która mówiła o suplementacji w zdrowiu i chorobie na różnych etapach, podkreśliła znaczenie suplementów jako warunku koniecznego dla zachowania zdrowia w dzisiejszych czasach. Pani prezes zaznaczyła, że suplementy są istotne także w kontekście ogólnej efektywności kosztów działań w służbie zdrowia. Wyraziła nadzieję, że kiedyś w Polsce będzie w końcu obowiązywało holistyczne podejście do zdrowia pacjenta, który będzie leczony przez współpracujący ze sobą interdyscyplinarny zespół lekarzy. Lekarze natomiast będą ściśle współpracować z dietetykami, by zwiększyć szansę pacjenta na szybszy powrót do zdrowia lub jego poprawę.

Wykład Profesora Ohme - eksperta w dziedzinie emocji, komunikacji i zarządzania, jednego z pionierów neuronauki konsumenckiej, cieszył się wielkim zainteresowaniem. Profesor także podkreślił, że ogólny stan organizmu ma ogromny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale także na nasze samopoczucie, emocje i nastawienie do świata. Dobra forma jest zatem warunkiem satysfakcjonującego życia osobistego i zawodowego. Na koniec profesor Ohme podsumował: Lepsze i dłuższe życie osiągniemy przez łączenie serca i rozumu oraz przez rozsądne odżywianie, w tym suplementację

Uwagę uczestników przykuł również Piotr Adamczewski, dyrektor delegatury UOKIK w Bydgoszczy. Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy od lipca br. jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wykład Piotra Adamczewskiego dotyczył łamania prawa przez wybranych reklamodawców i był oparty na  konkretnych przykładach. Skoro są firmy, które łamały prawo, to warto te przykłady pokazać po to, aby przestrzec innych i zilustrować dokładnie to, czego nie wolno stosować w reklamie suplementów diety – komentuje dr Katarzyna Suchoszek, prezes KRSIO, i dodaje: Branża wkłada obecnie wielki wysiłek w transparentność oraz zgodność swoich działań z prawem i z dobrymi praktykami. Cieszymy się, że Pan Piotr Adamczewski wyraził też wsparcie dla samoregulacji, która wg UOKIK działa i ma wielkie szanse powodzenia.

Organizatorzy I Ogólnopolskiego Kongresu Suplementów Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie - mieli okazję gościć także Waldemara Budę - przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego. Poseł Buda zapewnił, że proponowane przez niego i resort zmiany nie są wymierzone w legalnie firmy działające zgodnie z prawem, ale w nieuczciwych wytwórców, których praktyki zagrażają zarówno konsumentom jak i szkodzą profesjonalnym producentom suplementów diety. Powiedział też, że resort widzi problem szarej strefy w internecie i należy podjąć działania na tym polu.

Goście, prelegenci, uczestnicy docenili merytorykę i profesjonalizm przygotowanych paneli, możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń, otwartą atmosferę. W I Ogólnopolskim Kongresie Suplementów Diety - Prawo, Jakość, Zdrowie udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, GIS, UOKIK, IŻŻ, Lewiatan, BCC, branżowych organizacji europejskich, przedstawiciele nauki, prawa i biznesu. Wszyscy życzyli sobie spotkania w podobnym gronie za rok.

Zdjęcia: materiały organizatora oraz materiały portalu FoodFakty.pl

 

Autor: KRSiO

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.