Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Strategie zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi obecnie świat i szansą na bardziej zrównoważoną odbudowę po pandemii

Kategoria: Biznes, Składniki Żywności

Wydarzenia związane z epidemią Covid-19 wpisują się w szerszy kontekst globalnych zmian i wyzwań, przed jakim stoi obecnie świat. W dyskursie publicznym zaczynamy mówić nie tylko o zdrowiu ludzi czy zwierząt, ale i zdrowiu planety. Co więcej, jesteśmy coraz bardziej świadomi ograniczoności zasobów naturalnych i zgodnie uznajemy, że zdrowie ludzi, zwierząt i ekosystemów są ze sobą ściśle powiązane. Zaburzenia w światowych ekosystemach już nie tylko nas martwią, ale i zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Do niedawna, te niekorzystne zjawiska zajmowały umysły naukowców i prawodawców, teraz stają się tematem codziennych rozmów i analiz. Naukowcy zidentyfikowali dziewięć planetarnych granic - krytycznych progów w środowisku ziemskim, które pozwalają nam prowadzić zrównoważoną egzystencję. Są to: zmiany klimatyczne, zubożenie warstwy ozonowej, zakwaszenie oceanów, zanieczyszczenie chemiczne, stosowanie nawozów sztucznych, pobieranie słodkiej wody, przekształcanie terenu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie powietrza. Przemysł rolno-spożywczy jest ważnym elementem globalnych ekosystemów i gospodarki, a sytuacje kryzysowe, takie jak epidemia Covid-19, pokazują jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Od dawna mówi się o konieczności zrównoważonej produkcji żywności. ONZ w swojej „Agendzie na Rzecz Zrównoważonego rozwoju 2030” wyznaczyła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W Europejskim Zielonym Ładzie zawarto plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. W ramach strategii na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, zwanej "Od pola do stołu", Komisja Europejska wyznaczyła ambitne cele. Między innymi, zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50 proc.

Obserwujemy, już nie tylko u naukowców, polityków, osób publicznych, ale też u konsumentów, większą świadomość konieczności podjęcia niezbędnych i pilnych działań w zakresie ochrony środowiska. Z jednej strony mamy więc programy i regulacje prawne, z drugiej świadomość i oczekiwania konsumentów. Strategie zrównoważonego rozwoju są więc odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów. Świadomość tę ma także szeroko pojęte środowisko biznesowe. W roku 2019 roku Corporate Knights opublikowała w szwajcarskim Davos swoje coroczne zestawienie 100 najbardziej dbających o zrównoważony rozwój firm na świecie - „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”. Firma Chr. Hansen zdobyła 1. miejsce na liście Corporate Knights i dołączyła do rankingu „Change the World” magazynu Fortune, typującego 50 firm odnoszących największe sukcesy w zmienianiu świata na lepsze. Analizie zostało poddanych ponad 7500 światowych firm, z uwzględnieniem wielu kluczowych, ilościowych wskaźników efektywności. Firma Chr. Hansen uzyskała 100% według wskaźnika „clean revenue”, co jest odzwierciedleniem tego, że produkty firmy mają wyraźnie pozytywny wpływ na środowisko oraz korzystny wpływ na społeczeństwo.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, postawiliśmy sobie długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy świadomi tego, że możemy zarządzać tylko tym, co możemy zmierzyć. Trzy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są zgodne z naszymi strategicznymi projektami, i są to: lepsze rolnictwo, dobre zdrowie i mniej marnotrawienia żywności. Do osiągniecia tych celów wykorzystujemy ogromny potencjał dobrych bakterii i naturalnej fermentacji, pracując jednocześnie nad nieustannym doskonaleniem naszych rozwiązań mikrobiologicznych. Świat zaczyna rozumieć potencjał i znaczenie dobrych bakterii i ich wpływ na niektóre z najważniejszych problemów, z którymi mierzy się współczesny świat. Są to między innymi: marnowanie żywności, nadużywanie antybiotyków, czy zapotrzebowanie na większe zrównoważenie sektora rolniczego w dostarczaniu żywności dla rosnącej liczby światowej populacji. W naszej nowej strategii na rok 2025 określiliśmy nasz cel: tworzyć lepszy świat, naturalnie. Nasza firma będzie nadal rozwijać swoje priorytetowe projekty w zakresie naturalnej, mikrobiologicznej ochrony produktów spożywczych i w zakresie zdrowia roślin.  Przyspieszamy także działania i innowacje w dziedzinie fermentowanych produktów na bazie roślin. Zmiana diety na bardziej roślinną będzie moim zdaniem przebiegać bardziej dynamicznie niż dotychczas.

Widzę obecnie szanse dla producentów żywności na wzrost i innowacje poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów i bardziej ekologiczny proces produkcji żywności, oraz powrót do bioróżnorodności. To także szansa, by wziąć udział w budowaniu świadomości konsumentów wokół tych tematów. Obecny czas warto wykorzystać na budowanie zaufania, otwartą komunikację z konsumentami, oraz jasne znakowanie i promowanie innowacyjnych produktów. Spójność działań firmy i jej komunikacji będzie kluczowa dla bardziej świadomego konsumenta. Bez wątpienia, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju będą w niedalekiej przyszłości priorytetem dla rządów, jak i marek, oraz kupujących na całym świecie. W krótszej perspektywie, na rynku produktów spożywczych, przeważać oczywiście będą trendy lokalności i transparentności oraz „bio”. Poszukiwanie produktów zdrowszych i produkowanych w sposób bardziej zrównoważony już przyspieszają innowacje w zakresie żywności funkcjonalnej, i w zakresie alternatyw dla produktów mięsnych i mlecznych . Żywność jest – w coraz szerszej świadomości konsumentów - ściśle powiązana z naszą odpornością, a ta, z naszym mikrobiomem. Innowacje w zakresie produktów zawierających dobre bakterie probiotyczne lub metabolity ich przemiany i „bioterapia mikrobiologiczna” wymagają jeszcze badań, ale jak wierzy Bill Gates, są do osiągniecia w ciągu 10 lat.

Rosnąca świadomość tych zagadnień w biznesie i w konsekwencji wszechstronna realizacja strategii zrównoważonego rozwoju niesie nadzieję na dynamiczny rozwój i bezpieczniejszy świat, którego wszyscy teraz potrzebujemy.

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM: Wpływ COVID-19 na branżę spożywczą – przyszłość i wyzwania (12.01.2021)

 

 

Autor: Monika Milej

Monika Milej

Dyrektor Marketingu w firmie Chr. Hansen. Zajmuje się trendami konsumenckimi na rynku spożywczym i zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań mikrobiologicznych w żywności i napojach.

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.