Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - najnowszy tekst jednolity

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Ujednolicone zmiany 

Zgodnie z treścią obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r., najnowszy tekst jednolity obejmuje zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadzone:

1) ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24),

2) ustawą z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolni- czego handlu detalicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 138),

3) ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 września 2022 r.

Zmiany nieobjęte tekstem jednolitym 

Tekst jednolity nie obejmuje jednak wszystkich nowelizacji. Przepisy niewłączone w treść tekstu jednolitego najczęściej dotyczyły okresów przejściowych. Jego treścią nie zostały niektóre zmiany wynikające m.in. z:

-art. 59 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich; 

-art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego;

-art. 14 i art. 26 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. 

Zakres regulacji 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z żywnością oraz jej bezpieczeństwie w Polsce i stanowi kluczowy akt na gruncie polskiego prawa żywnościowego. Jak wskazano w art. 1 niniejszej ustawy, określa ona wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Ogólne Prawo Żywnościowe). 

Oprócz tego ustawa określa:

-wymagania zdrowotne żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej;

-wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny:

a) żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; 

b) materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

-właściwość organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli żywności;

-wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności;

-zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych,

-wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego

w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, a także w określonych placówkach systemu oświaty. 

Pełen tekst obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dostępny jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000213201.pdf 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.