Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dioksyny i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (PCB) - zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Ogólny kontekst 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w roku 2018 ustalił tolerowane tygodniowe pobranie na poziomie 2 pg TEQ (równoważnik toksyczności)/kg masy ciała/tydzień dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB. Dostępne dane dotyczące chronicznego narażenia na powyższe substancje wskazują na znaczne przekroczenie tolerowanego tygodniowego pobrania we wszystkich grupach wiekowych populacji. W związku z wynikami badań przeprowadzonych przez EFSA, konieczna stała się ponowna ocena obecnych współczynników równoważnych toksyczności (TEF) WHO2005 w celu uwzględnienia nowych danych in vivoin vitro, w szczególności dotyczących PCB-126. Przegląd ten ma zostać zakończony w 2023 r. Jednakże do czasu opublikowania wyników przeglądu, zdecydowano się na wydanie rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2002 z dnia 21 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn i dioksynopodobnych PCB w niektórych środkach spożywczych.

Treść regulacji 

Na mocy rozporządzenia 2022/2002 ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy w odniesieniu do dioksyn oraz sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB, dotyczące środków spożywczych nieobjętych jeszcze prawodawstwem Unii. Dotyczy to w szczególności takich produktów jak mięso i produkty mięsne z kóz, koni, królików, dzików, dzikiego ptactwa i jeleniowatych oraz wątroba kóz, koni i dzikiego ptactwa, a także rozszerzono istniejący najwyższy dopuszczalny poziom dotyczący jaj kurzych na wszystkie jaja drobiowe z wyjątkiem jaj gęsich oraz na mięso z odwłoka, a zwłaszcza kraba wełnistoszczypcego. Oprócz tego obniżono najwyższe dopuszczalne poziomy dioksyn oraz sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB w mleku i produktach mlecznych. 

Okresy przejściowe 

Stosowanie rozporządzenia 2022/2002 rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2023 r. Natomiast zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia „Środki spożywcze wymienione w załączniku, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.”. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R2002 

Wybierz obszar: Alert NDP Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.