Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wytyczne dot. zapobiegania przenoszenia się COVID-19 w zakłach spożywczych – aktualizacja FAO/WHO

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Świat stoi w obliczu bezprecedensowego zagrożenia ze strony pandemii COVID-19 wywołanej przez SARS-CoV2. Po pierwsze i najważniejsze, COVID-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w ogóle, jak również zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy dla pracowników każdego rodzaju przemysłu, w którym osoby pracują w bliskiej odległości od siebie. Jednakże sam SARS-CoV-2 nie jest postrzegany jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Wiele krajów postępuje zgodnie z zaleceniami WHO dotyczącymi wprowadzenia środków dystansu fizycznego, jako jednego ze sposobów ograniczenia rozprzestrzeniania choroby. Wymóg ten spowodował zamknięcie wielu przedsiębiorstw i szkół oraz ograniczenia w podróżowaniu i spotkaniach towarzyskich. Dla niektórych osób praca w domu i praca online w przedsiębiorstwach spożywczych są obecnie bardziej powszechną praktyką niż przed pandemią. Jednak wielu pracowników przemysłu spożywczego nie ma możliwości pracy zdalnej i jest zmuszonych do kontynuowania jej w swoich zwykłych miejscach pracy.

Liczne ogniska zakażeń COVID-19 rzeczywiście miały miejsce wśród pracowników sektora rolniczego i w zakładach przetwórstwa spożywczego, prawdopodobnie z powodu aspektów ich środowiska pracy, które utrudniają im zachowanie ścisłego dystansu od współpracowników.

Zdrowa i wystarczająca siła robocza ma kluczowe znaczenie dla utrzymania funkcjonowania łańcuchów dostaw

Pracownicy sektora spożywczego to wszystkie osoby pracujące w przemyśle spożywczym, które dotykają żywności lub powierzchni mających z nią kontakt. A także te, które przebywają w pobliżu miejsca, w którym żywność jest przetwarzana, pakowana lub przenoszona. Odnosi się to również do kierowników, osób sprzątających, konserwatorów, doręczycieli, inspektorów żywności i innych.

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkim pracownikom sektora spożywczego jest niezwykle ważne. Zdrowa i wystarczająca siła robocza ma kluczowe znaczenie dla utrzymania funkcjonowania łańcuchów dostaw.

Po wprowadzeniu w 2020 r. tymczasowych wytycznych dla sektora spożywczego dot. zapobiegania transmisji COVID-19 – FAO/WHO właśnie opublikowało ich aktualizację:

>>POBIERZ TUTAJ<<

Niniejsze wytyczne, uaktualnione o nowe dowody, zostały opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) zastępują tymczasowe wytyczne FAO/WHO - COVID-19 i bezpieczeństwo żywności: wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego: Tymczasowe wytyczne (z dnia 7 kwietnia 2020 r.).

Oprócz niniejszego dokumentu, przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą również na bieżąco śledzić wskazówki od właściwych organów państwowych dotyczących innych środków, które muszą być wdrożone z powodu pandemii. Wysiłki te są niezbędne do utrzymania zaufania konsumentów do bezpieczeństwa i dostępności żywności.

Aktualizacja wytycznych FAO/WHO

Aktualne dane wskazują, że ani żywność, ani opakowania do żywności nie stanowią drogi rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 i nie stanowi on bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Ważne jest jednak, aby przemysł spożywczy chronił wszystkich pracowników przed rozprzestrzenianiem się tych wirusów poprzez zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, promowanie środków higieny osobistej oraz szkolenia w zakresie zasad higieny żywności. Środki te powinny być oparte na ryzyku i proporcjonalne do poziomu spodziewanego narażenia pracowników przedsiębiorstw spożywczych na SARS-CoV-2.

Pomimo wyzwań, jakie stwarza COVID-19 w odniesieniu do zdrowia i możliwości pracowników, praktyki w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach spożywczych powinny nadal konsekwentnie przestrzegać wszystkich obowiązujących norm higieny żywności, planów HACCP i wszystkich istotnych elementów innych programów wstępnych zgodnie z systemem FSMS ustanowionym dla danego zakładu.

FAO nadal ściśle monitoruje sytuację pod kątem wszelkich zmian, które mogą mieć wpływ na niniejsze wytyczne. Jeżeli jakiekolwiek czynniki ulegną zmianie, FAO/WHO wyda kolejną aktualizację. W przeciwnym razie, niniejsze wytyczne wygasną po upływie dwóch lat od daty publikacji.

Źródło: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6030en/

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.