Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezpieczna i zdrowa żywność na tradycyjnych rynkach sprzedaży żywności w Europie – raport WHO

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

WHO opublikowało raport techniczny zawierający wytyczne dotyczące promowania bezpiecznej i zdrowej żywności na rynkach tradycyjnych w Regionie Europejskim WHO. W dokumencie przedstawiono główne zasady przewodnie tego rynku oraz zaproponowano stopniowe podejście do wdrażania bezpiecznych i zdrowych inicjatyw na rynku tradycyjnej żywności.

Tradycyjne rynki żywności są ważnym źródłem pożywienia dla milionów ludzi w Regionie Europejskim WHO. Mogą one odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do bezpiecznej, pożywnej i odpowiedniej kulturowo żywności, promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom. Jednak ograniczona dostępność i dostęp do bezpiecznej i zdrowej żywności na wielu rynkach często utrudniają stosowanie diet odpowiednich pod względem odżywczym.

Tradycyjne rynki żywności były również związane z ogniskami chorób przenoszonych przez żywność i chorób odzwierzęcych, w tym ostatnio COVID-19. Mając na uwadze to wielowarstwowe wyzwanie, dokument opracowany przez WHO ma na celu przedstawienie wytycznych dotyczących rozwoju rynków oferujących bezpieczną i zdrową żywność, z uwzględnieniem różnorodności środowisk w Regionie Europejskim WHO.

Uproszczony schemat systemu żywnościowego, od pola do stołu

Rynek bezpiecznej i zdrowej żywności tradycyjnej powinien zapewniać danej populacji żywność, która jest bezpieczna i ma odpowiednią wartość odżywczą. Aby to osiągnąć, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

  • dostęp do fizycznych punktów sprzedaży żywności;
  • praktyki higieniczne;
  • dostępność pożywnych i zrównoważonych produktów żywnościowych;
  • kulturę;
  • dobre praktyki przygotowywania gotowej do spożycia żywności,
  • świadomość i wiedzę konsumentów oraz sprzedawców.

W tym celu należy wdrożyć kombinacje różnorodnych działań, obejmujących: badania, regulacje i edukację, na różnych etapach łańcucha żywnościowego.

Sukces w tworzeniu i utrzymaniu bezpiecznego i zdrowego rynku tradycyjnej żywności jest w dużym stopniu uzależniony od:

  • obecnego stanu rynku pod względem lokalizacji, obiektów i wyposażenia;
  • świadomości w zakresie żywienia i bezpieczeństwa żywności wśród pracowników i klientów na rynku;
  • oraz od zdolności rządów i władz lokalnych do jak najlepszego wykorzystania istniejących zasobów.

Biorąc pod uwagę dużą różnorodność rynków w Regionie Europejskim WHO, celem niniejszych wytycznych jest nakreślenie podstaw stopniowego podejścia do wdrażania inicjatywy na rzecz bezpiecznej i zdrowej tradycyjnej żywności, które musi być dostosowane do szczególnych charakterystyk każdego z kontekstów. Proces ten obejmuje identyfikację potrzeb i priorytetów działania, określenie interwencji, które mają być wdrożone, opracowanie planów działania, a także wdrażanie, monitorowanie i ocenę tych planów.

Obecny kontekst bezprecedensowych wyzwań dla lokalnego i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego musi być postrzegany jako okazja do podjęcia wielosektorowych działań w celu stworzenia zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska żywnościowego, które zapewni bezpieczną i pożywną żywność dla wszystkich. W ostatecznym rozrachunku doprowadzi to do poprawy zdrowia wszystkich ludzi.

>>ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM<<

Źródło: WHO

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Dieta i zdrowie

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn