Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zanieczyszczenie ETO – ważny wyrok WSA

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Opublikowano uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (II SA/Gd 77/22) w sprawie zanieczyszczenia mączki chleba świętojańskiego tlenkiem etylenu, która została użyta w procesie produkcji produktów rybołówstwa. W danej sprawie Inspekcja Weterynaryjna wydała decyzję o nakazie wycofania z obrotu produktów rybołówstwa, w których znajdowała się zanieczyszczona mączka. Przedsiębiorca podniósł, że ustalony limit 0,01 mg/kg (granica oznaczalności) dopuszczalny jest w każdym produkcie i z tego powodu w pierwszej kolejności należało ustalić jaki jest faktyczny poziom ETO w produktach końcowych wytworzonych z użyciem mączki. Jego zdaniem sam fakt stwierdzenia obecności ETO w składniku (mączce) nie powinien stanowić podstawy do wydania nakazu wycofania z obrotu produktów rybołówstwa zawierających tę mączkę.

Sąd nie podzielił powyższego stanowiska i uznał, że ze względu na toksykologiczny charakter ETO nie można ustalić bezpiecznego poziomu narażenia konsumentów. Tym samym każdy poziom ETO (nawet śladowe ilości), mogą powodować zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W każdym przypadku, w którym wiadomo, że w żywności znajduje się ETO powinna ona zostać uznana za niebezpieczną i nie może być wprowadzona na rynek. WSA powołał się na stanowisko wypracowane przez Komisję Europejską w ramach systemu RASFF, zgodnie z którym w krajach Unii Europejskiej wycofywane miały być partie mączki chleba świętojańskiego (E 410), które zanieczyszczone są ETO na poziomie wyższym niż 0,1 mg/kg (z uwzględnieniem niepewności pomiaru), a produkty, w których zastosowane zostały zanieczyszczone partie E 410, niezależnie od poziomu ETO w produkcie gotowym – powinny być wycofane z obrotu i od konsumentów przez producenta. Działania takie powinny być podjęte bez względu na poziom ETO w produktach złożonych. Wypracowane podejście oparto o zasadę ostrożności, w szczególności mając na względzie narażenie długoterminowe, potrzebę zapewnienia wysokiego poziom ochrony konsumentów i założenie, że nie można ustanowić bezpiecznych dla konsumentów poziomów ETO. 

 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Tlenek etylenu

Autor: Food Law

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.