Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w 2019 - raport

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Ukazał się raport opracowany przez ekspertów Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH – PIB z dnia 31 grudnia 2021 r. - Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w roku 2019.

Narażenie człowieka na pozostałości pestycydów pobieranych wraz z żywnością jest nieuniknioną konsekwencją stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin. Monitorowanie pozostałości pestycydów w produktach spożywczych jest więc niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa żywności. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia zgodności żywności wprowadzanej do obrotu z obowiązującymi wartościami NDP (tj. najwyższymi dopuszczalnymi pozostałościami pestycydów). Ustanawia ono w tym celu zarówno unijne, jak i krajowe programy kontroli. Krajowy program monitoringu i urzędowej kontroli żywności pod kątem pozostałości pestycydów jest opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W raporcie “Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w roku 2019” szczegółowo przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Polsce przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności. W 2019 roku badaniom na obecność pozostałości pestycydów w ramach urzędowej kontroli i monitoringu poddano łącznie 2624 próbki żywności. Badania wykonano na obecność łącznie 448 pozostałości pestycydów. W 1194 próbkach (45,5%) nie stwierdzono pozostałości żadnego pestycydu. W 1300 próbkach (49,5%) stwierdzono obecność pozostałości co najmniej jednego pestycydu na poziomie nie przekraczającym odpowiednich wartości NDP. W 130 próbkach (5,0%) stwierdzono przekroczenie wartości NDP dla co najmniej jednego pestycydu. Po uwzględnieniu domyślnej niepewności równej 50%, za niezgodne uznano 65 próbek (2,5%). Liczba wyników pozytywnych, tj. na poziomie równym bądź wyższym od odpowiedniej granicy oznaczalności, wyniosła 3978.

Jakie pestycydy najczęściej wykrywano i w jakich produktach?

Najczęściej wykrywanymi w 2019 roku pestycydami były fungicydy: boskalid, kaptan, azoksystrobina i fludioksonil oraz insektycyd acetamipryd. Produktami, w których stwierdzano największą liczbę pozostałości w przeliczeniu na próbkę były porzeczki, truskawki, brzoskwinie i nektarynki, maliny oraz cytryny. Największą liczbę pozostałości różnych pestycydów stwierdzono w próbkach herbaty, truskawek, pomidorów, sałaty i porzeczek.

Na podstawie uzyskanych wyników, w przypadkach gdy odsetek wyników pozytywnych dla danego pestycydu w danym produkcie wynosił co najmniej 20%, oszacowano narażenie przewlekłe i scharakteryzowano związane z tym ryzyko dla konsumentów.

Uzyskane wyniki wskazują, że pozostałości pestycydów stwierdzane w produktach spożywczych pobranych z obrotu w 2019 r. nie stwarzały ryzyka dla konsumentów. Wartości szacowanego średnie dziennego pobrania pozostałości pestycydów w 85% przypadków było mniejsze lub równe 1% odpowiedniej wartości akceptowanego dziennego pobrania (ADI). Jedynie w 2 przypadkach oszacowane narażenie długoterminowe przekroczyło 5% odpowiedniej wartości ADI. Wskazuje to na bardzo szeroki margines bezpieczeństwa.

W przypadku wszystkich wyników niezgodnych z wartością NDP (tj. najwyższymi dopuszczalnymi pozostałościami pestycydów) dokonano szacowania ryzyka krótkoterminowego. Spośród 65 próbek żywności, w których stwierdzono niezgodności z NDP, 21 uznano za stanowiące potencjalne zagrożenie dla konsumentów.

Zapoznaj się ze szczegółami raportu:

Pobierz raport

Źródło: NIZP - PIB

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB

Przeczytaj także

 • 16.03.2022

  INFOSAN - Podsumowanie IV kwartału 2021 roku

  W czwartym kwartale 2021 r. Sekretariat INFOSAN zareagował na 64 przypadki dotyczące bezpieczeństwa żywności, w których uczestniczyło 86 państw członkowskich WHO i jedno Terytorium Missisipi. Dotyczyły one 87 państw członkowskich i terytoriów WHO. Kategorie żywności, których najczęściej dotyczyły 64 przypadki w czwartym kwartale 2021 r., to...

  Czytaj więcej
 • 16.08.2021

  Tlenek etylenu w żywności

  Od września 2020 r. urzędowe laboratoria służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w państwach członkowskich oraz laboratoria kontrolne działające na rzecz producentów żywności zaczęły wykrywać obecność tlenku etylenu początkowo w ziarnie sezamu importowanym z Indii, a następnie w różnych innych produktach pochodzących przede wszystkim z tego regionu, takich jak przyprawy, substancje dodatkowe do żywności (mączka drzewa świętojańskiego – E410, guma guar – E-412) czy suplementy diety.

  Czytaj więcej
 • 15.04.2021

  Pestycydy w żywności – EFSA opublikowała najnowsze dane

  Zgodnie z prawodawstwem UE) EFSA opublikowała roczne sprawozdanie, w którym prezentuje wyniki badań poziomów pozostałości pestycydów w żywności na rynku UE. W 2019 r. przeanalizowano łącznie 96 302 próbek, z czego 96,1% mieściło się w prawnie dozwolonych poziomach. Polska zajęła niechlubne 3. miejsce wśród państw z największą liczbą przekroczeń.

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.