Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Brexit a prawo żywnościowe w Irlandii – opracowanie Q&A od FSAI

Kategoria: Prawo Żywnościowe

FSAI (irlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) opublikował dokument w formie pytań i odpowiedzi dotyczący brexitu i jego wpływu na prawo żywnościowe w Irlandii. Z dniem 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy po opuszczeniu przez Zjednoczone Królestwo w dn. 1 lutego 2020 r. Wspólnoty Europejskiej. Od tego dnia Zjednoczone Królestwo znalazło się poza jednolitym rynkiem i unią celną UE, a prawo UE nie ma zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, ani w odniesieniu do niego.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem obejmuje następujące obszary: handel towarami i usługami, handel cyfrowy, własność intelektualną, zamówienia publiczne, lotnictwo i transport drogowy, energia, rybołówstwo, koordynacja zabezpieczenia społecznego, egzekwowanie prawa i współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca tematyczna i udział w programach unijnych. Jej podstawą są przepisy zapewniające równe szanse i poszanowanie praw podstawowych.

Umowa Zjednoczonego Królestwa z UE a sytuacja w Irlandii

Umowa ta zawiera protokół w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej, co oznacza, że inne ustalenia mają zastosowanie do Irlandii Północnej. Protokół stanowi, że Irlandia Północna jest prawnie częścią obszaru celnego Zjednoczonego Królestwa, ale podlega niektórym przepisom prawa UE, w tym unijnemu prawu żywnościowemu. Oznacza to, że nie ma żadnych zmian w obecnych procedurach, ani nowych kontroli w handlu żywnością w obu kierunkach między Irlandią a Irlandią Północną od końca okresu przejściowego.

Q&A przygotowane przez FSAI w związku z tym, że w handlu żywnością między Irlandią a Irlandią Północną nie będą przeprowadzane żadne nowe kontrole koncentruje się na pytaniach, które FSAI otrzymała od przedsiębiorstw spożywczych na temat wymogów prawa żywnościowego w przypadku zaopatrywania się w żywność w Zjednoczonym Królestwie (z wyłączeniem Irlandii Północnej) lub dostarczających żywność do Zjednoczonego Królestwa (z wyłączeniem Irlandii Północnej). A odniesienia do rynku UE w niniejszym dokumencie dotyczą zarówno żywności wprowadzanej na rynek irlandzki, jak i innych państw członkowskich UE. FSAI będzie na bieżąco edytować i aktualizować dokument w miarę pojawiania się nowych informacji.

Co zawiera dokument Q&A przygotowany przez FSAI?

Pytania i odpowiedzi zawarte w dokumencie zostały uporządkowane tematycznie w 8 kategoriach i dotyczą:

- importu

- eksportu

- wprowadzania na rynek

- oznakowania żywności umieszczanego na opakowaniach

- zasad etykietowania żywności

- żywności organicznej

- wód mineralnych i źródlanych

- niektórych produktów spożywczych wprowadzanych na rynek irlandzki (np. suplementów, żywności specjalnego przeznaczenia.

Dokument można pobrać tutaj:


Źródło: FSAI

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe Prawo żywnościowe

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

 • 29.01.2021

  Jaki wpływ Brexit będzie miał na polską branżę spożywczą?

  Zrealizowanie wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty może oznaczać straty dla wielu polskich eksporterów, w tym m.in. z branży spożywczej. Każde 10% ewentualnego spadku sprzedaży żywności na rynek brytyjski oznacza w praktyce ok. 300 mln euro rocznie, które trzeba będzie nadrobić na innych rynkach.

  Czytaj więcej
 • 18.01.2021

  Umowa między UE a UK zatwierdzona. Bez ceł i ograniczeń ilościowych, ale będą kontrole.

  1 stycznia 2021 została zatwierdzona Umowa o Handlu i Współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, w której przestało obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe. Porozumienie to pozwala na zniesienie obowiązywania ceł i ograniczeń ilościowych, powróciły jednak kontrole graniczne.

  Czytaj więcej
 • 22.10.2020

  Handel z Wielką Brytanią po Brexit - Abstrakt artykułu

  Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej spowodowało nową sytuację prawną związaną z handlem. Jednym z kluczowych założeń powstania Unii Europejskiej było umożliwienie Państwom Członkowskim swobodnej, niezakłóconej wymiany handlowej, jednakże w obliczu Brexitu swobodny przepływ towarów między Wielką Brytanią, a Unią Europejską stanął pod znakiem zapytania. W związku z tym należało podjąć stosowne działania zmierzające do usankcjonowania nowych warunków handlu między Wielką Brytanią a krajami unijnymi. 

  Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn