Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Cukier jako składnik w znakowaniu żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Przepisy rozporządzenia nr 1169/2011 nie zawsze dają przedsiębiorcom odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące znakowania produktów. Przykładowo w ramach kategorii składników „cukier” dopuszczono „wszystkie rodzaje sacharozy” nie precyzując jednak jakie substancje można do nich zaliczyć. Co zatem może zrobić w takim przypadku przedsiębiorca?

  • Zgodnie z pkt. 11 części B załącznika VII  do rozporządzenia nr 1169/2011 jako nazwa kategorii składników „cukier” mogą być oznakowane wszystkie rodzaje sacharozy. Ustawodawca unijny jednak ani w samym rozporządzeniu nr 1169/2011, ani w różnego rodzaju wytycznych publikowanych przez Komisję Europejską nie określił, co dokładnie należy rozumieć przez pojęcie „wszystkie rodzaje sacharozy”.
  • W nauce prawa żywnościowego podkreśla się, iż pod określeniem „wszystkie rodzaje sacharozy” rozumieć należy przede wszystkim rodzaje cukru pochodzącego z buraków i trzciny cukrowej, które mają postać sacharozy/są sacharozą jako taką, niezależnie od ich postaci fizycznej (kryształki, płyn etc.) Przykładowo w oparciu o definicje określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego takimi cukrami będą m.in. cukier przemysłowycukier białycukier rafinowany czy też płynny cukier.
  • Powstaje pytanie, co z kolei ze składnikami takimi jak płynny cukier inwertowany oraz syrop cukru inwertowanego, które oprócz sacharozy zawierają cukier inwertowany, będący mieszaniną glukozy i fruktozy w stosunku 1:1 (zawartość cukru inwertowanego w płynnym cukrze inwertowanym wynosi 3-50 %, natomiast w syropie cukru inwertowanego – powyżej 50 %). Czy te rodzaje produktów przemysłu cukrowniczego mogą być deklarowane na etykiecie pod nazwą „cukier”? A jeśli nie, to pod jaką nazwą powinny być zamieszczane w wykazie składników produktu? Czy ma znaczenie, że syrop cukru inwertowanego/płynny cukier inwertowany jest wnoszony do produktu z innym składnikiem złożonym? Odpowiedzi na te pytania nie są oczywiste i wymagają oceny prawnej case-by-case.

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.