Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Decyzja Komisji (UE) w sprawie szkodliwego organizmu Spodoptera frugiperda

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1598 z dnia 26 września 2019 r., zmieniającej decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/638, ustanawia się środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej szkodliwego owada Spodoptera frugiperda (Smith), który stanowi szczególne zagrożenie dla upraw m.in. kukurydzy, ziemniaków, czy roślin ozdobnych.

Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2018/638 określony organizm został wprowadzony do Azji. Biorąc pod uwagę jego szybkie rozprzestrzenianie, zakres geograficzny określony w decyzji wykonawczej (UE) 2018/638 powinien zostać rozszerzony na wszystkie państwa trzecie, ponieważ nie ma pewności co do rozprzestrzeniania się tego organizmu na całym świecie. Datę wygaśnięcia środków nadzwyczajnych przedłużono do dnia 30 czerwca 2021 r., aby umożliwić ich przegląd przed tym terminem.

Zmianie ulega również definicja: »określone rośliny«, które oznaczają owoce Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. i Solanum melongena L. oraz rośliny, inne niż żywy pyłek, roślinne hodowle tkankowe, nasiona i ziarna Zea mays L. pochodzące z państw trzecich innych niż Szwajcaria.

Decyzję stosuje się od dnia 1 października 2019 r.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.