Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dlaczego system ERP jest szczególnie ważny dla producentów żywności w czasach kryzysu?

Kategoria: Procesy i Technologie

W rzeczywistości sprzed pandemii, w zakładach produkcji żywności prawie nic nie działo się bez udziału systemu ERP. Ale czy w dobie kryzysu rozwiązania klasy ERP jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu? Na te i inne pytania odpowiada Adam Steć - Członek Zarządu CSB-System Polska Sp. z o.o.

Tak mocnych wahań popytu jak w ostatnich miesiącach polski przemysł spożywczy jeszcze nigdy nie doświadczył. Wpływ pandemii na wiele zakładów jest kolosalny. To, co dla jednych zapewniło rekordowe zyski, dla innych stało się powodem silnego spadku obrotów. Jednak z mojego punktu widzenia ten kryzys pokazał również, jaką wartość ma właściwie oprogramowanie ERP.

ERP gwarantuje prawidłowe planowanie i większą elastyczność procesów

Zacznijmy od planowania. W ciągu blisko dwudziestu lat pracy w branży informatycznej widziałem już wiele koncepcji dotyczących planowania. Z własnego doświadczenia i obserwacji wiem, że zakłady najczęściej planują krótkoterminowo. Przede wszystkim dlatego, że sporządzenie nowej kalkulacji zapotrzebowania na surowce nie jest skomplikowane. Jednak planowanie krótkoterminowe z uwzględnieniem wyprzedzenia czasowego dla zakupu materiałów, stopnia obłożenia linii w zakładzie produkcyjnym oraz dostępności personelu zaczyna przypominać rozkładanie pasjansa, w którym ułożone karty wykazują wiele wzajemnych zależności. Innymi słowy, jeśli na przykład kilka produktów zawierających te same składniki jest wytwarzanych na tych samych liniach, przez tych samych pracowników, to zwiększenie produkcji jednego artykułu może prowadzić do zmniejszenia wielkości produkcji innego artykułu. Kluczowa jest w tym przypadku dostępność maszyn, ale może to być także spowodowane tym, że akurat zabrakło istotnych składników lub materiałów opakowaniowych, których czas dostawy jest wydłużony. Nie bez znaczenia jest również kwestia ewentualnej konieczności przezbrajania maszyn i urządzeń. W tej sytuacji doskonale sprawdzi się oprogramowanie ERP, dostosowane do specyfiki branży spożywczej. Zintegrowany moduł planowania optymalnie rozdysponuje dostępne zasoby produkcyjne, takie jak personel, materiał i surowce oraz maszyny, a tym samym usprawni procesy planistyczne. Jeśli na przykład produkt gotowy ma dłuższy okres przydatności niż surowiec, to mogłoby być uzasadnione zwiększenie jego produkcji ponad wymaganą ilość, żeby w ten sposób zyskać na czasie i zwiększać tym samym wydajność pracy. System ERP powinien umieć zwizualizować materiały z krótkim okresem przydatności. Na tej podstawie można podjąć decyzję, co należy zrobić: produkować, magazynować, zamrażać (np. świeże elementy mięsne) czy bezpośrednio sprzedawać. Przy użyciu Excela jest to po bardzo utrudnione lub wręcz niewykonalne – w jednym i drugim przypadku na pewno obarczone dużym ryzykiem błędów spójności i aktualności danych.

Oprogramowanie wymusza przestrzeganie najlepszych praktyk

Restrykcje wynikające z pandemii koronawirusa w Polsce mają duże przełożenie na swobodę przemieszczania się pracowników, szczególnie tych pochodzących z zagranicy. W efekcie tego brak wykwalifikowanej siły roboczej stał się jeszcze bardziej dotkliwy. Wiele dużych przedsiębiorstw oficjalnie walczy o nowych pracowników. Przy czym w przemyśle spożywczym trzeba liczyć się z tym, że wdrożenie nowych pracowników do pracy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.  Przykładowo, niedoświadczeni pracownicy często omijają ustalone procedury, co z kolei może mieć negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo produkcji żywności. Im bardziej powiększa się dysproporcja pomiędzy niedoświadczonymi i doświadczonymi pracownikami na rzecz tych pierwszych, tym trudniej utrzymać obowiązujące standardy. Z pomocą może przyjść system ERP, w którym da się ściśle powiązać rejestrację danych zakładowych z fizycznie realizowanymi etapami produkcji. Mam tu na myśli na przykład pracownika, który wypełnia pojemnik artykułami, a następnie bezpośrednio skanuje umieszczone tam kody kreskowe w celu rejestracji artykułów w systemie i je automatycznie waży. Tym samym proces rejestracji danych staje się kluczową częścią procesu produkcji i odbywa się jednorazowo w czasie rzeczywistym, bez konieczności zapisywania danych na kartce papieru  i wprowadzania ich do systemu w późniejszym czasie.

W innym scenariuszu zachowanie najlepszych praktyk może polegać na cogodzinnym manualnym mierzeniu i zapisywaniu temperatury produktu – jako niezależne potwierdzenie rejestrowanych na bieżąco danych temperatury w chłodni. Pracownik potrzebuje na wykonanie tych czynności nie więcej niż 30 sekund. Ale w naturze człowieka leży unikanie prac dodatkowych. Każdy, kto pracował na produkcji lub ma wiedzę techniczną wie, jak ważne jest to, aby przekształcić te żmudne czynności w obowiązkową rutynę. Na przykład poprzez kontrole w trakcie procesu, podczas których wyświetlane jest polecenie pomiaru temperatury i nastąpi wymuszenie wprowadzenia obowiązkowych danych temperatury.

ERP przyśpiesza proces automatyzacji

Systemy ERP mają kluczowe znaczenie dla automatyki przemysłowej  i przyczyniają do zwiększenia ogólnej efektywności całego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim dlatego, że łatwo je zintegrować z innymi rozwiązaniami oraz zapewnić płynną komunikację z istniejącymi już urządzeniami. Systemy typu „pick by voice” i „pick by vision” pełnią funkcję nawigacji w magazynie. System wizualizacji świetlnej i cyfrowej na regałach sygnalizuje pracownikowi właściwe miejsce magazynowe, w którym znajduje się towar do kompletacji oraz informuje o ilości, jaką dany klient zamówił.

Rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej i robotyki umożliwiają również interakcję pomiędzy strumieniami danych i strumieniami towarów. Liczne zakłady produkcji spożywczej wypracowały już przyszłościowe modele działania, w których magazyny wysokiego składowania, magazyny obsługiwane przez roboty portalowe oraz pracowników tworzą w częściowo zautomatyzowanym obszarze kompletacji spójną całość. Nadzór nad wszystkim sprawuje system ERP, który informuje maszyny o tym, co należy skompletować, a także przekazuje towary na właściwe linie etykietujące i dalej do pracowników działu kompletacji, którzy na podstawie informacji otrzymanych z systemu pakują odpowiednie produkty do wyznaczonych pojemników. Na koniec system sprawdza, czy załadunek jest odpowiednio ułożony, np. w ten sposób, że najwyżej położony pojemnik pochodzący z ostatniego wózka przy załadunku jest na trasie wydawany z pojazdu jako pierwszy lub najcięższy element zlecenia znajduje się na dolnej warstwie palety.

Kryzys może być też szansą – wykorzystaj ją

Funkcja integracji procesów w ramach systemu ERP nie ogranicza się tylko do samego zakładu. Co więcej, im bardziej rozległe powiązania w całym łańcuchu dostaw, tym większe możliwości ulepszenia procesów na produkcji i szybsza reakcja na wymagania konsumentów, czy też wahania popytu spowodowane pogodą lub szczególnie korzystnymi w danym momencie cenami surowców na rynku zaopatrzenia – albo na turbulencje wywołane przez globalną pandemię. Nie wiadomo dokładnie jak długo potrwają ograniczenia wynikające z pandemii. Jedno jest jednak pewne, że kiedyś te ograniczenia znikną. Niektóre zakłady wykorzystują ten czas na zwiększanie mocy produkcyjnych i realizację rekordowych poziomów zamówień. Inne wykorzystują ten czas na wewnętrzną reorganizację i dopasowanie do nowych warunków, nowych kanałów sprzedaży, tworząc często nowe produkty lub oferując nowe usługi. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku konieczne jest wsparcie informatyczne w obsłudze procesów i zwiększenie efektywności pracy. Często cyfryzacja jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia współpracy z kontrahentem, który swoje procesy obsługuje już wyłącznie cyfrowo i automatycznie. Bez wątpienia system ERP gwarantuje przejrzystość i aktualność informacji, jako podstawę w podejmowaniu decyzji (zarówno bieżących, operacyjnych, jak i strategicznych). Szybki dostęp do informacji finansowych oraz wskaźników ułatwia podjęcie decyzji biznesowych. Bezdyskusyjna jest zatem konieczność pogłębiania cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwach w oparciu o wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych systemów ERP. Niech kryzys stanie się szansą, którą można wykorzystać.

Zachęcam także do odwiedzenia witryny: www.csb.com/pl

oraz naszego profilu LI: www.linkedin.com/company/csb-system-polska

Wybierz obszar: Procesy i Technologie

Autor: Adam Steć, Członek Zarządu CSB-System Polska Sp. z o.o.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.