Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Globalizacja zwiększa ryzyko problemów związanych z bezpieczeństwem żywności - raport FAO

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Według agencji ONZ, coraz większa globalizacja łańcucha dostaw żywności oznacza, że ​​ludzie na całym świecie są bardziej narażeni na różne zagrożenia.

W broszurze na temat przyszłości bezpieczeństwa żywności Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stwierdzono, że ​​jest to szczególnie niepokojące dla krajów, które w dużym stopniu opierają się na imporcie żywności, ponieważ choroby, którym można zapobiegać, nadal dotykają miliony ludzi rocznie.

Ekspansja handlu

Żywność jest produkowana i przetwarzana w większych ilościach i rozprowadzana na większe odległości niż kiedykolwiek wcześniej. Ekspansja handlu rolnego zwiększyła szanse, że niebezpieczna żywność produkowana w jednym kraju może wpływać na konsumentów w innym kraju. Coraz większym wyzwaniem staje się to, że organy odpowiedzialne za kontrole urzędowe nie mają bezpośredniego nadzoru nad procesem produkcji partnerów handlowych.

Przestrzeganie krajowych wymogów w zakresie regulacji żywności na rynkach eksportowych może stanowić wyzwanie dla mniejszych producentów w krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących. Wiele krajów rozwijających się importuje znaczną część zaopatrzenia w żywność swoich mieszkańców. Niektóre - takie jak np. wyspy Pacyfiku - polegają prawie wyłącznie na imporcie, aby zapewnić żywność mieszkańcom.

Wyższe ilości importowanej żywności, wraz z dywersyfikacją pochodzenia i rosnącą złożonością technologii stosowanych w tradycyjnych podejściach do monitorowania, oznaczają, że wyrywkowe inspekcje na granicach nie są już odpowiednie.

Konsekwencje i wyzwania

Pozostałości chemiczne i zanieczyszczenia mikrobiologiczne nadal stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego i prowadzą do zakłóceń w handlu przy znacznych kosztach ekonomicznych i społecznych. Ogniska chorób przenoszonych przez żywność i wycofania mogą mieć daleko idące konsekwencje i mieć wpływ na zaufanie konsumentów.

FAO uznaje, że konsekwencje kosztowe niebezpiecznej żywności wykraczają poza ludzkie cierpienie. Utrudnia to rozwój społeczno-gospodarczy, przeciąża systemy opieki zdrowotnej i hamuje wzrost gospodarczy i handel. Zagrożenia związne z bezpieczeństwem żywności stanowią obciążenie dla gospodarki z powodu zakłóceń lub ograniczeń w światowym i regionalnym handlu rolno-spożywczym, strat żywności i związanych z nią dochodach oraz zmarnowanych zasobach naturalnych.

Globalne wyzwania zmieniają sposób, w jaki żywność jest produkowana, sprzedawana, spożywana i projektowana. Rosnąca populacja i rosnące zapotrzebowanie na żywność, mają wpływ na degradację środowiska, zmiany klimatu, niedobór wody, utratę różnorodności biologicznej, konflikty i nierówności społeczno-ekonomiczne. Świat stoi w obliczu bezprecedensowej presji ze strony frontów społeczno-gospodarczych, środowiskowych i politycznych.

Potrzeba zmiany

Zmiana sposobu postrzegania bezpieczeństwa żywności z „akcja reakcja” na „przewidywanie i zapobieganie” wymaga ustrukturyzowanego podejścia do gromadzenia i analizowania danych w celu wczesnego rozpoznania pojawiających się problemów.

Wsparcie FAO

FAO współpracuje z członkami i międzynarodowymi ekspertami, aby zapewnić wsparcie dla krajów rozwijających się, tak aby najlepsze dostępne środki były wykorzystywane do informowania o decyzjach dotyczących bezpieczeństwa żywności. Wskazówki te są dostosowane do potrzeb kraju, zwłaszcza tych, które mogą być ubogie w dane lub mieć mniej zaawansowane systemy kontroli.

FAO i Światowa Organizacja Zdrowia zapewniają doradztwo naukowe w celu wsparcia rozwoju nowoczesnych systemów kontroli żywności przez władze krajowe, takich jak sekwencjonowanie całego genomu w celu nadzoru epidemiologicznego nad patogenami przenoszonymi przez żywność. Systemy nadzoru umożliwiają władzom lepsze zrozumienie głównych zagrożeń bezpieczeństwa żywności i ponowne ukierunkowanie działań zapobiegawczych.

Przykłady

Dla przykładu, Mali poprawiło proces podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa żywności, przyjmując ramy analizy ryzyka. Urzędnicy zwrócili się o poradę FAO, a w 2014 r. rozpoczął się dwuletni program rozwoju zdolności. Przeprowadzono szkolenia dotyczące wykorzystywania danych krajowych do ustalania priorytetów ryzyka i optymalizacji zarządzania.

Tymczasem w Armenii rozpoczął się dwuletni projekt usprawniajacy procesy związne z bezpieczeństwem żywności i dobrostanem zwierząt.

Bezpieczeństwo żywności oznacza posiadanie uczciwych producentów zapewniających bezpieczną żywność, wystarczająco poinformowanym o przysługujących im prawach konsumentom oraz system kontroli wspierający przedsiębiorstwa spożywcze, aby nie szkodzić konsumentom” - powiedział Georgi Avetisyan, szef organu inspekcji bezpieczeństwa żywności.

Projekt FAO pomoże w identyfikacji materiałów i źródeł danych na temat bezpieczeństwa żywności, zagrożeń dla zdrowia zwierząt i roślin oraz wdrażaniu ocen ryzyka w celu określenia priorytetów bezpieczeństwa żywności. Pomoże opracować kontrole i zarządzanie ryzykiem, aby uniknąć niebezpiecznej żywności i przemieszczania się zwierząt. Usprawnione zostaną możliwości podmiotów gospodarczych w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i służb kontrolnych w zakresie kategoryzacji ryzyka.

Mary Kenny, specjalistka ds. Bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów w FAO, powiedziała, że projekt pomoże Armenii w wykorzystaniu dostępnych zasobów w celu ukierunkowania problemów o największym znaczeniu.

Projekt wesprze organ inspekcji bezpieczeństwa żywności w osiąganiu wizji mocnych i skutecznych ram instytucjonalnych, dostosowanych decyzji opartych na dowodach oraz dobrze funkcjonujących procesów pracy. Jeden model zostanie zastosowane do oceny i zarządzania ryzykiem, które może pojawić się zarówno od strony ludzi jak i rośli i zwierząt” - powiedziała.

Źródło:

http://www.fao.org/3/ca4289en/CA4289EN.pdf

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.