Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

IFS - Kontrola Bezpieczeństwa Żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Celem niezapowiedzianej kontroli bezpieczeństwa żywności IFS jest sprawdzenie, czy dana firma przestrzega wymogów IFS dotyczących postępowania HACCP, higieny pracy i zwalczania szkodników w codziennych operacjach,przyczyniajac się do stałego zapewniania bezpieczeństwa i jakości oferowanych produktów. Podstawą kontroli są wybrane wymagania o szczególnym znaczeniu dla wyżej wymienionych aspektów IFS Food Version 6.1 i IFS Wholesale Version 2. Kontrola IFS Food Safety Checks jest wizytą niezapowiedzianą i przeprowadzana jest w ciągu jednego dnia.

Warunkiem przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa żywności IFS jest posiadanie przez firmę ważnego certyfikatu IFS. Najwcześniejszy termin rejestracji zostaje podany w momencie złożenia dokumentów z ostatniego audytu certyfikacyjnego IFS i uaktualnienia go w bazie danych IFS.

Czego wymagaliśmy?

W celu sprawnego wdrożenia niezapowiedzianych kontroli bezpieczeństwa żywności IFS, certyfikat IFS firmy musiał mieć ważność co najmniej 9 miesięcy. Dlatego aby umożliwić wejście do Programu kontroli bezpieczeństwa żywności IFS firmom o krótszym okresie ważności certyfikatu, zdecydowaliśmy się odstąpić od tej zasady w 2019 roku.

Jak aktualnie działamy?

W chwili obecnej zainteresowane firmy mogą zarejestrować się w celu sprawdzenia bezpieczeństwa żywności przez IFS na stronie internetowej IFS wg obszaru działania. Informacje sprzedawców detalicznych o wynikach kontroli bezpieczeństwa żywności IFS muszą być indywidualnie zatwierdzone przez firmę w taki sam sposób, jak w przypadku regularnych wyników kontroli IFS.

Rejestracja jest możliwa od 1 marca 2019 r, a program kontroli bezpieczeństwa żywności IFS jest dobrowolny.

Kto jest odpowiedzialny za IFS ?

Niezapowiedziana kontrola bezpieczeństwa żywności IFS jest planowana, przeprowadzana i oceniana przez IFS Management GmbH. Jest przeprowadzana niezależnie od jednostki certyfikującej odpowiedzialnej za audyt certyfikacyjny IFS. Audytorzy przeprowadzający niezapowiedziane kontrole bezpieczeństwa żywności IFS są powoływani bezpośrednio przez IFS Management GmbH i nie są przeprowadzają audytów certyfikacyjnych IFS zlecanych przez jednostki certyfikujące. Kontrola bezpieczeństwa żywności IFS może zostać zatwierdzona pozytywnie bądź negatywnie. Kontrola zakończona pozytywnie umożliwia firmom wykazanie ciągłej zgodności ze standardem IFS w procesie produkcyjnym.

W ramach kontroli bezpieczeństwa żywności IFS konieczne jest zebranie obiektywnych dowodów w postaci zdjęć, w przypadku gdy wystawiona ocena z przeprowadzonej wizyty jest niezadowalająca. Zdjęcia nie są udostępniane dla osób trzecich oraz nie są umieszczane w bazie danych IFS jak i w raporcie z audytu, natomiast z powodu zabezpieczenia dowodów pozostają w firmie IFS Management GmbH.

Perspektywy

Obecnie IFS Management GmbH podkreśla fakt, iż niemieccy detaliści, reprezentowani w naszych komitetach, zaakceptowali ogłoszony audyt IFS Food w połączeniu z niezapowiedzianymi kontrolami bezpieczeństwa żywności IFS Food Safety Check, które są równoważne z niezapowiedzianymi audytami IFS Food. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiele firm przemysłowych ma możliwość powrotu do powszechnie przyjętego auditu IFS.

Więcej informacji na temat programu na stronie: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ifs/quality-assurance/ifs-food-safety-checks/2313-ifs-food-checks-en 

Autor: IFS

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn