Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ważny komunikat - nowa wersja standardu IFS v 6.1. IFS FOOD - brak okresu przejściowego

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes

AKTUALIZACJA 06.10.2020

>> WŁAŚNIE OPUBLIKOWANA – NOWA 7 WERSJA STANDARDU IFS FOOD <<

 

Międzynarodowy Komitet Techniczny IFS postanowił opublikować zmodyfikowaną wersję standardu IFS Food v 6 w postaci IFS v 6.1, która będzie obowiązywać z dniem 1 lipca 2018 roku.

Nowa wersja 6.1. standardu IFS Food będzie obejmować głównie aktualną wersję programu IFS Food z kwietnia 2014 roku, odniesienia do aktualnej doktryny IFS Food dotyczącej żywności, a także dodatek do nowego rozdziału 4.21 "Zafałszowania żywności".

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W IFS v 6.1

W zmodyfikowanej wersji IFS Food Standard v 6.1:

1) Dodano wymagania dotyczące zafałszowania żywności.

Wymagania te zostaną wprowadzone poprzez dodanie nowej sekcji poświęconej zapobieganiu oszustwom w branży spożywczej, która obejmuje trzy główne wymagania w zakresie:

  • oceny podatności na zafałszowania wszystkich surowców, dodatków oraz opakowań i procesów zewnętrznych, w celu określenia ryzyka nieuczciwej działalności związanej z zastąpieniem, nieprawidłowym oznakowaniem, zafałszowaniem lub podrabianiem. Kryteria brane pod uwagę w ramach oceny podatności na zagrożenia powinny zostać określone,
  • opracowania udokumentowanego planu ograniczania oszustw w branży spożywczej, w odniesieniu do oceny podatności na zagrożenia, a także wdrożyć go, tak aby była możliwość kontroli wszelkiego zidentyfikowane ryzyka. Jednocześnie należy określić i wdrożyć metody kontroli i monitorowania.
  • Oceny podatności podlegają przeglądowi co najmniej raz w roku. Jeżeli ocena wrażliwości wskazuje na zwiększone ryzyko, wymogi kontroli i monitorowania planu ograniczania oszustw w branży spożywczej zostaną poddane przeglądowi i odpowiednio zmienione.

2) Zweryfikowano wymagania dotyczące zarządzania alergenami.

W oparciu o analizę zagrożeń i ocenę związanego z nimi ryzyka, wprowadzono środki kontroli od przyjęcia do wysyłki, aby zminimalizować ryzyko wzajemnego zanieczyszczenia produktów przez alergeny. Środki kontroli są sprawdzane.

3) Zaktualizowano bazę internetowej IFS zarówno w dostępach dla jednostek certyfikujących, jak i dla certyfikowanych firm.

4) dodano opis procedur Programu integralności do zasad obowiązujących od 01 maja 2017

5) wprowadzono obowiązek umieszczanie kodów QR na certyfikacie IFS w celu łatwiejszej weryfikacji jego autentyczności

 

Zmiany zostały wdrożone poprzez:

  • Modyfikację istniejących wymagań i definicji słownikowych,
  • uwzględnienie w glosariuszu trzech nowych wymagań i powiązanych definicji,
  • dodanie nowego, obowiązkowe pola do wypełnienia w raporcie z audytu.

IFS zapewnia bezpłatne seminarium internetowe na temat głównych zmian.

Nagrania są dostępne na Platformie e-learningowej IFS.

Nowa wersja standardu IFS Food v 6.1 jest obecnie dostępna w języku angielskim na stronie:  

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en 

Kalendarz wdrożenia zmian i wynikające działania:

1 lipca 2018 roku wejście w życie nowej wersji standardu IFS Food v 6.1.

NIE będzie okresu przejściowego!

- Firmy, które są audytowane w okresie po 1 lipca 2018r. przejdą audit na zgodność z  IFS Food 6.1

- Firmy, które mają niezapowiedziane audity IFS zaplanowane do lipca 2018, będą musiały przejść kolejny audit do 1 kwietnia 2019!

- W przypadku firm, które zostaną poddane niezapowiedzianemu audytowi 1 lipca 2018 roku lub później, audyty takie zostaną przeprowadzone w oparciu o wersję 6.1 standardu IFS Food.

W IV kwartale 2018 roku planowane jest wydanie 7 wersji IFS Food.

Wymagania 7 wersji standardu zaczną obowiązywać od września 2019 roku.

 

W tej wersji IFS będzie się ubiegał o certyfikację GFSI (Global Food Safety Initiative).

Główne zagadnienia standardu IFS Food wersji 7 będą zgodne z nową wersją Codex Alimentarius, obejmującą integralność produktu, w tym zarządzania łańcuchem dostaw i koncentracji na wymaganiach dotyczących pakowania w procesie rozwoju produktu i pakowania.

 

Słowa kluczowe: zafałszowane produkty spożywcze, zafałszowanie żywności, food fraud

Wybierz obszar: Certyfikacja Nowości rynkowe

Autor: Marek Marzec

Marek Marzec

IFS Business Development Consultant

IFS Office Central & Eastern Europe

Serwituty 25, 02-233 Warszawa

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.