Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jakie dalsze losy systemu NutriScore w Europie?

Kategoria: Opakowania, Składniki Żywności

15 grudnia podczas rady AgriFish Minister Klockner postara się przeforsować konkluzje Rady promujące system znakowania Nutriscore, etykietę z przodu opakowania wprowadzoną na szczeblu krajowym przez niemiecki rząd w listopadzie.

Włoska minister rolnictwa Teresa Bellanova wydała 4 grudnia oświadczenie, w którym stwierdza, że ​​„Włochy nie będą kontynuować europejskich negocjacji w sprawie tekstu konkluzji Rady ds. Rolnictwa w sprawie etykietowania żywności”.

Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie konkluzji Rady między ministrami, Niemcy będą zmuszone jedynie przyjąć konkluzje prezydencji.

Istnieje jednak rosnący opór ze strony państw członkowskich UE i krajowych przedstawicieli ds. żywności przeciwko nie tylko konkretnie Nutriscore, ale szerzej, wszelkim próbom harmonizacji narodowych diet w UE (Szwecja).

W kilku innych krajach (Hiszpania, Niemcy) pojawiła się niezgodność między ministrami lub stowarzyszeniami żywnościowymi co do ich stanowisk w rządzie.

Poniżej przedstawiamy podsumowano stanowiska wraz z linkami do doniesień medialnych:

Odrzucenie Nutriscore - Włochy, Czechy, Grecja, Węgry, Łotwa, Rumunia, Cypr (tych 7 jest sygnatariuszami dokumentu roboczego w sprawie FOPNL przedstawionego Radzie 17 września), a także Kreta, Słowacja

Przeciwko jakiejkolwiek unijnej harmonizacji krajowych systemów etykietowania żywności - Szwecja

Wewnętrzny spór narodowy między interesariuszami

Hiszpania (między ministrem rolnictwa Crespa a odpowiedzialnym ministrem konsumpcji Garzón oraz hiszpańskimi producentami oliwy z oliwek), Niemcy (Niemieckie Stowarzyszenie Żywności).

Ponadto sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Raportu „Farm-To-Fork”, Herbert Dorfmann, został cytowany w artykule w czołowych brukselskich mediach Euractiv, mówiąc:

Z jednej strony zgadzam się z organizacjami takimi jak stowarzyszenie konsumentów BEUC, które mówią, że etykieta musi być jasna i prosta, ponieważ niedożywienie rośnie w mniej wykształconej części populacji, która ma mniej pieniędzy na zakup żywności. Ale z drugiej strony, Nutriscore może być niestety zbyt uproszczone.

Innym problemem związanym z NutriScore jest to, że chociaż walczy z nadmiernie przetworzoną żywnością, może paradoksalnie działać jako katalizator dla dużych branż, aby przeformułować swoje produkty i dodać dalsze procesy przemysłowe do żywności. Tak więc, aby uzyskać wysoki wynik, producenci lodów mogą pokusić się o usunięcie odrobiny cukru i zastąpienie go innymi słodzikami lub dodanie do mieszanki losowej ilości błonnika, aby uzyskać więcej produktu”

Projekt sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie „od pola do stołu” miał zostać przedstawiony posłom do Parlamentu Europejskiego 11 grudnia, ale zostanie odłożony do kolejnego tygodnia.

Raport powinien zostać oficjalnie przedstawiony we wspólnej komisji (ENVI-AGRI) 7 stycznia 2021 r.

Najbardziej zagorzałymi zwolennikami systemu Nutriscore są giganci żywności tacy jak Danone, Nestlé i dystrybutorzy żywności Carrefour, Kaufmann i Delhaize, wraz z wynalazcą NutriScore, profesorem Serge'em Hercbergiem.

[Aktualizacja po konferencji 15.12.2020] Po konferencji prasowej pojawiła się wiadomość, że w Radzie nie ma jednolitego poglądu na etykietowanie wartości odżywczych na przodzie opakowania (FOPNL).

Włochy, Grecja i Czechy zagłosowały przeciwko proponowanym konkluzjom Rady przedstawionym przez ministra rolnictwa Niemiec Julię Klockner, a wiele krajów było blisko swoich stanowisk (Rumunia, Malta, Słowenia, Estonia, Węgry i Cypr).

Tylko dziesięć krajów głosowało za. Kolejne dziewięć państw członkowskich UE miało mieszane opinie i choć nie w pełni zgadzało się z proponowanymi wnioskami, uznało tekst za punkt wyjścia.

Polska stwierdziła, że ​​popiera profile składników odżywczych i zharmonizowaną FOPNL, ale nie powinien być dyskryminujący i powinien wykluczać niektóre produkty spożywcze.

Węgry oświadczyły, że są przeciwne współistnieniu unijnego systemu etykietowania z przodu opakowania i systemów krajowych.

Przewodniczący Federalimentare Ivano Vacondio powiedział po ogłoszeniu prezydencji: „Włochy słusznie odrzuciły wnioski, które nie uwzględniły opinii Włoch i innych państw członkowskich i które dałyby Komisji swobodę wyboru systemu etykietowania, który należy przyjąć. Gdyby te konkluzje prezydencji stały się konkluzjami Rady, Komisja z łatwością mogłaby kontynuować proponowany system oznaczania wartości odżywczych Nutriscore w całej Europie ”.

Komisja odczytała wynik propozycji prezydencji niemieckiej jako wyraźny sygnał braku wyraźnego poparcia dla zharmonizowanego ogólnounijnego systemu oznaczania wartości odżywczych.

Podczas konferencji prasowej minister Klockner powiedział, że konsumenci chcą wiedzieć, ile cukru, soli i tłuszczów zawiera produkt, czego nie ma we francuskim NutriScore.

Portugalia - od stycznia 2021 r. - sprawująca prezydencję w UE, nie ma obowiązku kontynuowania dyskusji.

W styczniu Parlament Europejski ma przedstawić swoje sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji „Od pola do stołu”.

Wybierz obszar: Opakowania Znakowanie żywności

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.