Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jakość handlowa mięsa drobiowego - wyniki kontroli w I kw. 2023 r.

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Kontrole przeprowadzone zostały na terenie całego kraju na etapie produkcji. Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta. Sprawdzono również znakowanie tych produktów na zgodność z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS). Choć jakość handlowa mięsa jest regularnie kontrolowana przez IJHARS to nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 23 podmiotów.

Skontrolowano łącznie 65 podmiotów produkujących mięso drobiowe z kurczaków i indyków w zakresie:

  • cech organoleptycznych – 99 partii mięsa o łącznej masie 235,2 ton,
  • parametrów fizykochemicznych – 81 partii mięsa o łącznej masie 260,9 ton,
  • znakowania – 112 partii mięsa o łącznej masie 242,9 ton.

Cechy organoleptyczne

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Parametry fizykochemiczne

Podczas kontroli wykryto zawyżoną zawartość wody w 18 próbkach pochodzących z 18 partii mięsa drobiowego - kawałków tusz kurczaków o łącznej masie 32,1 ton, co stanowi 22,2% z 81 partii skontrolowanych. Zawartość wody wchłoniętej była niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008. Rozporządzenie to określa wartości dopuszczalne współczynnika W/RP, świadczące o zawartości wody wchłoniętej w badanej próbce mięsa drobiowego.

Znakowanie

Przeprowadzona kontrola w zakresie znakowania ze 112 skontrolowanych partii mięsa drobiowego z kurczaków i indyków wykazała nieprawidłowości w przypadku 10 partii mięsa o łącznej masie 22,0 t (co stanowi 8,9% skontrolowanych partii).

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: nieprawidłowej nazwy kawałków tusz drobiu (4 partie), podania w niewłaściwy sposób informacji o pochodzeniu produktu (2 partie), braku wskazania stanu termicznego mięsa, w którym było wprowadzane do obrotu (2 partie), braku numeru partii produkcyjnej (2 partie), braku informacji o klasie jakości mięsa na etykiecie (1 partia).

Znakowanie produktów: rolnictwo ekologiczne, chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG), gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS)

Kontrolą w zakresie znakowania objęto 2 partie mięsa drobiowego, o łącznej masie 0,5 ton, pochodzącego z produkcji ekologicznej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas kontroli nie stwierdzono produktów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub gwarantowaną tradycyjną specjalnością.

Kontrola procesu produkcji

W toku kontroli ustalono, że 6 podmiotów spośród 48 zobowiązanych do kontroli zawartości wody w tuszach drobiowych przeprowadzało te badania niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008, tj. z różną częstotliwością lub w niewłaściwy sposób.

Pozostałe wnioski z kontroli

We wszystkich sprawdzonych podmiotach warunki składowania wyrobów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej produktów. W trakcie kontroli nie stwierdzono występowania zjawiska tzw. „podwójnej jakości” produktów, przeznaczonych na rynek krajowy oraz do innych krajów. Wśród skontrolowanych partii produktów ustalono, że 8 partii mięsa drobiowego o łącznej masie 22,0 t było prawidłowo oznakowanych informacją „Produkt Polski”. W oznakowaniu objętych kontrolą produktów nie umieszczano deklaracji odnoszących się do produktów wolnych od GMO oraz innych podobnych.

Zastosowane sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 3 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne na kwotę 112 000 zł za wprowadzenie do obrotu 3 partii mięsa drobiowego o łącznej masie 6,9 t o zawyżonej zawartości wody – zafałszowanego. Poza tym na osoby odpowiedzialne nałożono 9 mandatów karnych. Wszczęto 16 postępowań administracyjnych oraz wydano 8 zaleceń pokontrolnych.

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.