Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Jakość żywności pod lupą jednej inspekcji

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Od blisko roku kontrola żywności od producenta do konsumenta jest prowadzona przez jedną inspekcję – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Połączenie zadań dwóch inspekcji kontrolujących jakość żywności w obrocie i handlu i powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze IJHARS zwiększyło efektywność kontroli artykułów rolno-spożywczych w obszarze jakości handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów finalnych.

Podsumowanie blisko rocznej działalności

Nadane 1 lipca 2020 r. uprawnienia umożliwiły IJHARS realizację kontroli żywności na 3 etapach: u producentów jak do tej pory oraz dodatkowo w sklepach i w lokalach gastronomicznych. Te 10 miesięcy działalności Inspekcji pokazało, że powierzenie jednemu organowi kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zapewnia skuteczniejszy nadzór i umożliwia szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości.

– Po blisko rocznym funkcjonowaniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych po zwiększeniu zakresu jej działania obserwujemy większą jej efektywność. Połączenie zadań przyczyniło się to do efektywniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w produkcji i obrocie żywnością. Sprzyja temu szybszy przepływ informacji i ujednolicenie procedur kontrolnych – podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Wiceminister rolnictwa zaznaczył, że wykryte przez Inspekcję nieprawidłowości, to dowód na to, że instytucja ta dba o zapewnienie jak najwyższej jakości żywności i skutecznie wywiązuje się z powierzonych jej zadań na rzecz ochrony konsumentów.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonych kontroli zaprezentował Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzej Romaniuk. – W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 67 tysięcy kontroli, a w I kwartale tego roku już 17 300 – poinformował.

Szef IJHARS również podkreślił poprawę efektywności prowadzonych kontroli w ramach jednej instytucji sprawującej nadzór nad jakością żywności. – Połączenie zadań w ramach IJHARS dało możliwość szybkiego wycofania z obrotu produktów niewłaściwych pod względem jakości lub produktów zafałszowanych – powiedział Andrzej Romaniuk.

Wiceminister rolnictwa podkreślił, że dzięki prowadzonym kontrolom polscy konsumenci mogą być pewni, że żywność, którą kupują jest najwyższej jakości. Jednocześnie zaapelował o dokonywanie świadomych zakupów, a do producentów o troskę o najwyższą jakość.

– Zapewniam konsumentów, że znajdująca się w obrocie żywność jest bezpieczna. Apeluję o świadome wybieranie polskich produktów, a handlowców i producentów proszę o stosowanie tylko dobrych praktyk – powiedział Ryszard Bartosik.

Konsolidacja nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych

Przypomnijmy, z dniem 1 lipca 2020 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  przejęła od Inspekcji Handlowej następujące zadania:

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym (w tym w  sklepach i hurtowniach, na targowiskach, w placówkach gastronomicznych/cateringu, w sklepach internetowych);
 • kontrolę prawidłowości oznakowania i wykorzystania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych (z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt);
 • kontrolę oznakowania żywności GMO oraz wprowadzanych do obrotu produktów GMO.

Wyniki kontroli IJHARS za 2020 r.

W 2020 r. IJHARS podczas planowych kontroli skontrolowała ponad 1700 podmiotów działających na rynku spożywczym. Wszystkie kontrole planowe prowadzone były
u producentów artykułów rolno-spożywczych, a w drugim półroczu 2020 r. (z związku z  przejęciem zadań od Inspekcji Handlowej) przeprowadzono je również na etapie handlu detalicznego (w przypadku wyrobów garmażeryjnych dodatkowo w  punktach gastronomicznych).

Zakres tematyczny kontroli ustalono na podstawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, która obejmowała wyniki dotychczasowych kontroli i stwierdzane nieprawidłowości, udział poszczególnych grup produktów w rynku (w tym wielkość spożycia i znaczenie w diecie) oraz propozycje zgłoszone przez inne instytucje.

Sprawdzono jakość handlową pieczywa, przetworów warzywnych, napojów bezalkoholowych, tłuszczów do smarowania, piwa, jaj, mięsa i jego przetworów, wyrobów ciastkarskich i  cukierniczych, wina, wyrobów garmażeryjnych, olejów roślinnych (w tym oliwy z oliwek), ziół i przypraw, przetworów zbożowych, przetworów rybnych, przetworów mlecznych, miodu, fermentowanych napojów winiarskich, dań dla dzieci, a także świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków. Ponadto zweryfikowano oznakowanie soków i nektarów, syropów owocowych, cukru, wyrobów mlekopodobnych oraz słonych przekąsek.

Ogółem w wyniku planowych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przeprowadzonych na rynku krajowym w 2020 r. stwierdzono:

 • 1,5% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadało deklarowanym cechom organoleptycznym; w porównaniu do 2019 r. udział partii nieodpowiadających określonym cechom organoleptycznym wzrósł o 0,1 p.p. (w 2019 r. wynosił 1,4%);
 • 14,4% partii wyrobów zbadanych laboratoryjnie posiadało parametry fizykochemiczne niezgodne z przepisami o jakości handlowej lub z deklaracją producenta;
  w porównaniu do 2019 r. udział partii o parametrach niezgodnych zmniejszył się
  o 0,1 p.p. (w 2019 r. wynosił 14,5%);
 • 21,9% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych było nieprawidłowo oznakowanych; w porównaniu do 2019 r. udział partii nieprawidłowo oznakowanych zwiększył się o 1,6 p.p. (w 2019 r. wynosił 20,3%);
 • 13,0% skontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw było niewłaściwie oznakowanych, a 0,6% partii nie spełniało wymagań jakościowych; w porównaniu do kontroli planowej prowadzonej w 2019 r. udział partii nieprawidłowo oznakowanych wzrósł o 2,1 p.p. (w 2019 r. wynosił 10,9%), natomiast udział partii nie spełniających wymagań jakościowych zmniejszył się o 0,6 p.p. (w 2019 r. wynosił 1,2%);
 • 10,7% skontrolowanych partii ziemniaków było niewłaściwie oznakowanych, przy czym wszystkie partie spełniały wymagania jakościowe; w porównaniu do kontroli planowej prowadzonej w 2019 r. udział nieprawidłowości w zakresie znakowania zmniejszył się o 21,5 p.p. (w 2019 r. wynosił 32,2%).

Wyniki kontroli IJHARS za I kw. 2021 r. (wstępne dane)

W I kw. 2021 r. kontrole planowe obejmowały sprawdzenie:

 • jakości handlowej przetworów warzywnych, koncentratów spożywczych (majonezy, musztardy, sosy) i jaj;
 • znakowania różnego asortymentu produktów sprzedawanych luzem lub pakowanych na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży (pieczywo, ciastka i ciasta, mięso i wędliny, sery, ryby mrożone).

W przypadku przetworów warzywnych i koncentratów spożywczych kontrole przeprowadzono u producentów i w sklepach, w przypadku jaj i produktów luzem tylko
w sklepach. Ogółem skontrolowano 490 podmiotów, w tym 366 sklepów i 124 producentów.

Ogółem w wyniku planowych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przeprowadzonych na rynku krajowym w I kw. 2021 r. stwierdzono:

 • 1,6% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadało deklarowanym cechom organoleptycznym;
 • 12,7% partii wyrobów zbadanych laboratoryjnie posiadało parametry fizykochemiczne niezgodne z przepisami o jakości handlowej lub z deklaracją producenta;
 • 36,2% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych było nieprawidłowo oznakowanych.

Do końca roku kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych będzie realizowana podobnie jak od lipca 2020 roku, tj. zarówno na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu jak i u producentów oraz swoim zakresem będzie obejmować wszystkie aspekty jakości handlowej, tj. ocenę organoleptyczną, badania fizykochemiczne oraz prawidłowość oznakowania. Zakres badań wykonywanych w produktach pobranych podczas kontroli w sklepach będzie dotyczył przede wszystkim tych parametrów jakościowych, które umożliwią wykrycie ich zafałszowania.

 

Źródło: MRiRW

Wybierz temat: Inspekcje Państwowe

Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.