Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezpieczna żywność dziś dla zdrowego jutra

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Jak zaangażować się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021?

7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day – WFSD2021), który w tym roku odbywa się pod hasłem: Bezpieczna żywność dziś dla zdrowego jutra (Safe food now for a healthy tomorrow). Z tej okazji na stronie internetowej Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO udostępnione zostały informacje na temat szczegółowych celów powyższego wydarzenia, przewodnik, materiały promocyjne, a także pomysły na zaangażowanie się w obchody.

Poniżej kilka przykładowych propozycji w jaki sposób można zaplanować wydarzenia z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021:

  • Zaproś eksperta do spraw zdrowia lub bezpieczeństwa żywności, aby podzielił się swoją wiedzą z klasą lub szkołą, możesz użyć do tego komunikatora internetowego czy innej platformy społecznościowej.
  • Zainicjuj tematyczne konkursy. Konkursy plakatów lub fotografii są popularne w szkołach, na uniwersytetach, w lokalnych społecznościach i miejscach pracy.
  • Zorganizuj pokaz „zza kulis” - nagraj film prezentujący dobre praktyki stosowane w Twojej firmie i wyjaśnij, co robisz na każdym etapie, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Punkt Kontaktowy KKŻ FAO/WHO dla Polski jako inicjator obchodów na szczeblu krajowym zachęca do zaangażowania się w to ważne wydarzenie, a także zapoznania się ze wspomnianym przewodnikiem. Zawiera on wiele innych pomysłów na zaangażowanie się w obchody WFSD2021, praktyczne informacje jak poprowadzić wirtualnie wydarzenie czy jak pozyskać bezpłatne materiały promocyjne. 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - 20 grudnia 2018 roku - przyjęło rezolucję 73/250 ustanawiającą Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day - WFSD). Począwszy od 2019 roku, każdy 7 czerwca stał się czasem celebracji licznych korzyści płynących z bezpiecznej żywności, ale również chwilą refleksji nad ciążącą nad wszystkimi odpowiedzialnością za jej zapewnienie. 
Warto przypomnieć, że to Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO już w 2016 roku, na swojej 39. sesji, przy jednomyślności wszystkich 123 zgromadzonych państw i jednej organizacji członkowskiej (Unii Europejskiej) poparła wniosek Kostaryki o wpisanie WFSD na stałe do kalendarza ONZ. W 2017 roku obie organizacje założycielskie, FAO i WHO, poparły powyższy pomysł i już rok później Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został oficjalnie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

 

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Dieta i zdrowie Inspekcje Państwowe Kongresy i Targi

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn