Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Jubileuszowa konferencja PCA

Kategoria: Biznes

10 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja „Akredytacja wsparciem zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i efektywności gospodarki” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To pierwsze po pandemicznej przerwie tak duże, interdyscyplinarne forum poświęcone akredytacji.

Konferencja stanowiła zwieńczenie polskich obchodów Światowego Dnia Akredytacji (9 czerwca), ale była także okazją do podsumowania podwójnego jubileuszu: 30 lat akredytacji w Polsce i 20 lat działalności Polskiego Centrum Akredytacji, które w ub. roku świętowało swoje urodziny. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, urzędów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, uczelni wyższych i stowarzyszeń oraz akredytowanych jednostek oceniających zgodność. W gronie uczestników nie mogło zabraknąć pracowników i współpracujących z PCA audytorów, a także członków Rady ds. Akredytacji.

– Powodem, dla którego tu spotkaliśmy się, jest przede wszystkim 20-lecie Polskiego Centrum Akredytacji, w tych dniach obchodzony jest także Światowy Dzień Akredytacji – powiedziała dyrektor PCA Lucyna Olborska, otwierając konferencję. – Co roku święto akredytacji ma inny temat wiodący, co pozwala na dodatkowe promowanie specyficznej działalności akredytacyjnej. Gdy mówimy o akredytacji i o efektach naszej pracy, to mamy na myśli przede wszystkim społeczeństwo i jego bezpieczeństwo, a także środowisko. Codziennie pijemy wodę, spożywamy żywność, korzystamy ze sprzętów domowych – i chcemy, żeby to wszystko było dla nas bezpieczne. W każdym z tych obszarów dokonywana jest ocena zgodności, a akredytacja jest po to, żeby sprawdzać, czy ci, którzy dokonują tej oceny, są kompetentni i bezstronni. Działania PCA są systematyczne – co roku upewniamy się, że działalność prowadzona przez jednostki oceniające zgodność spełnia określone wymagania. Cały system oceny zgodności, który „od góry” zamyka akredytacja, przyczynia się do budowania zaufania do akredytowanych wyników oceny zgodności.

W swoim wystąpieniu dyrektor Olborska przypomniała najważniejsze wydarzenia z 20-letniej historii PCA. Polskie Centrum Akredytacji – utworzone na bazie Biura ds. Akredytacji PCBC i Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych GUM – rozpoczęło działalność 1 stycznia 2001 r. Dyrektor Olborska zwróciła uwagę na dwa przełomowe wydarzenia: przystąpienie Polski o Unii Europejskiej w 2004 r. oraz wejście w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765 z 2008 r. – które stworzyło nowe ramy prawne dla akredytacji w Europie.

Dyrektor Olborska odniosła się też do najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed PCA: – Akredytacja wchodzi w kolejne nowe obszary. Cały czas analizujemy potrzeby rynku, żeby być jak najszybciej gotowymi do wdrożenia nowego obszaru akredytacji, równocześnie informujemy władze, regulatorów i ministerstwa o możliwości wykorzystania akredytacji do oceny kompetencji jednostek. Na dziś na poziomie europejskim jest ponad 100 regulacji, które wskazują akredytację jako właściwe narzędzie do oceny kompetencji jednostek, a w projektach jest kolejna cała lista… To dla nas wszystkich szansa. Jesteśmy jak tenisista – myślimy, gdzie piłka spadnie, a nie czekamy, jak już spadnie.

Szczególnie uroczystym momentem spotkania było wręczenie pracownikom PCA Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienie przyznawane jest przez Ministra Rozwoju i Technologii, w imieniu ministra Waldemara Budy odznaczenia wręczył Piotr Gołębiowski, zastępca dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w MRiT. Uhonorowani zostali: Lucyna Olborska, Beata Czechowicz, Andrzej Kober, Adela Malta, Tadeusz Matras, Ewa Mazur, Małgorzata Olczak-Wąsik, Joanna Skrzypczak, Maria Szafran, Hanna Tugi, Małgorzata Tworek, Marek Wilgos, Katarzyna Wiśniewska, Krzysztof Woźniak i Tomasz Żołyniak.

Minister Waldemar Buda wystosował list do uczestników konferencji. Czytamy w nim: „PCA odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wysokich standardów bezpieczeństwa konsumentów i ochrony środowiska oraz swobodnego przepływu towarów. Chciałbym tu podkreślić, że dzięki międzynarodowym porozumieniom zawartym przez PCA mamy zagwarantowane, że polskie raporty i certyfikaty wydawane przez akredytowane podmioty są uznawane w handlu międzynarodowym oraz przez organy publiczne innych państw”.

Słowa uznania i gratulacje dla pracowników PCA skierowali także: Maureen Logghe, prezydent European co-operation for Accreditation, oraz Sergii Popyk, dyrektor National Accreditation Agency of Ukraine.

– Gratuluję zespołowi PCA i dziękuję za pomoc w tworzeniu bezpieczniejszego rynku wewnętrznego oraz wspieranie przemysłu i konsumentów poprzez budowanie ich zaufania – powiedziała Maureen Logghe w nagraniu wideo. – Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami w obszarach, w których coraz częściej pojawia się akredytacja jako wymaganie. Te obszary to m.in. Przemysł 4.0, Zielony Ład, cyfryzacja. Kilka lat temu nikt nie słyszał o cyberbezpieczeństwie, teraz to bardzo aktualny temat. Akredytacja została uwzględniona także w obszarach takich, jak ecodesign, energy labelling czy dyrektywa dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pracownicy i audytorzy PCA muszą mieć odpowiednią wiedzę, żeby oceniać te nowe obszary. Dlatego jeszcze raz – dziękuję za to, że budujecie nowe kompetencje, by być na bieżąco z aktualnymi informacjami, nie tylko w obszarze legislacji, ale także w zakresie zmieniających się wymagań norm na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Sergii Popyk, dyrektor ukraińskiej jednostki akredytującej, w specjalnym nagraniu i liście podziękował za wsparcie, jakiego Polska udzieliła Ukrainie od momentu agresji rosyjskiej, wyraził też nadzieję, że po zakończeniu wojny będzie okazja do osobistego spotkania i kontynuowania owocnej współpracy.

Drugi blok tematyczny, zatytułowany „Akredytacja a zrównoważony rozwój”, poświęcony był konkretnym przykładom wykorzystania akredytacji jako narzędzia wspierającego zrównoważony rozwój. Referat pt. „Wyzwania stojące przed Polskim Centrum Akredytacji – akredytacja w obszarach regulowanych prawodawstwem wspólnotowym” wygłosił Paweł Mazur, koordynator w Dziale Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób w PCA. Paweł Kostkiewicz, kierownik Ośrodka Standaryzacji i Certyfikacji Państwowego Instytutu Badawczego NASK, przybliżył temat „Cyberbezpieczeństwo –  nowy obszar oceny zgodności i akredytacji”. Andrzej Soldaty, dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej, wystąpił z prezentacją pt. „Współczesne wyzwania systemów oceny zgodności i akredytacji w innowacyjnych technologiach Przemysłu 4.0”.

Patronat honorowy:

www.gov.pl/rozwoj-technologia

 

Wybierz temat: Kongresy i Targi

Autor: Polskie Centrum Akredytacji

Organizatorem konferencji było:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.