Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Konferencja Naukowa „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta"

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oddział małopolski Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszają na XIV Konferencję Naukową z cyklu „Żywność xxi wieku”:

ŻYWNOŚĆ A OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA Kraków, 17-18 WRZEŚNIA 2020 r.

Konsumenci obecnie poszukują żywności nie tylko o wysokiej jakości i właściwościach prozdrowotnych, ale mając na uwadze także poszanowanie środowiska, w którym żywność ta została wyprodukowana, coraz częściej sięgają po produkty od małych, lokalnych dostawców. Nie bez znaczenia dla współczesnego konsumenta są również kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym produktów żywnościowych. Zmiany w trendach i preferencjach konsumentów dotyczą także właściwości sensorycznych produktów, stosowanych w procesie produkcji substancji dodatkowych, sposobu przetwarzania i pakowania żywności, czy nawet łatwości jej przygotowania. Wszystkie te aspekty powinny być uwzględnione przez producentów żywności, którzy chcą efektywnie konkurować na rynku i pragną zwiększyć innowacyjność swojego przedsiębiorstwa. Chęć sprostania wciąż rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom nabywców rodzi konieczność opracowywania nowych receptur, sięgania po innowacyjne technologie, bardziej funkcjonalne opakowania czy skuteczniejszą reklamę.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka, jak również wymiana poglądów oraz doświadczeń pracowników jednostek naukowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia (ale nie jest do nich ograniczona): 

nowe trendy i kierunki produkcji oraz dystrybucji żywności w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby konsumentów;

 • żywność a zrównoważony rozwój środowiska i zmiany klimatu
 • nowoczesna produkcja rolna - korzyści i zagrożenia;
 • produkt rolnictwa ekologicznego – oczekiwania i rzeczywistość;
 • jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności;
 • żywność funkcjonalna, wzbogacona, produkty regionalne i tradycyjne; 
 • innowacyjne procesy i technologie w aspekcie otrzymywania produktów spożywczych wysokiej jakości.

O planowanej konferencji prosimy powiadomić współpracowników i osoby zainteresowane.

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą: 650 zł, dla członków PTTŻ na podstawie potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej za rok 2019 (potwierdzenie proszę przesłać e-mailem) – 600 zł, dla doktorantów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego– 450 zł i obejmują:

 • udział w obradach, 
 • materiały konferencyjne, 
 • zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, 
 • udział w uroczystym spotkaniu towarzyskim, 
 • 2 obiady i przerwy kawowe.

Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej poprzez stronę: http://www.pttzm.org

Uwaga! Przed spotkaniem towarzyskim istnieje możliwość zwiedzania Zamku w Pieskowej Skale z przewodnikiem (czas ok. 1,5 h). Chętnych prosimy o zadeklarowanie woli zwiedzania zamku z przewodnikiem na etapie zgłoszenia na konferencję.

W ramach jednej opłaty każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do prezentacji 1 komunikatu naukowego (forma ustna - 10 min lub poster), którego jednostronicowe streszczenie ukaże się w materiałach konferencyjnych. Każdy dodatkowy komunikat wymaga dopłaty w wysokości 100 zł. Istnieje możliwość opublikowania jednej publikacji, jako rozdziału w recenzowanej monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (20 pkt./rozdział), pt. „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta” (objętość pracy do 22 tys. znaków ze spacjami, minimum 20 tys. znaków, koszt 100 zł).

Prace mogą również zostać opublikowane w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” (zgodnie z wymaganiami czasopisma, opłata ponoszona przez Autora/ów).

Kluczowe terminy:

 • Przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa i jednostronicowych streszczeń 27 marca 2020 r.
 • Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów artykułów naukowych (drukowanych w monografii) do 27 marca 2020 r.
 • Wpłaty prosimy uiścić do 3 lipca 2020 r. na konto: Oddział Małopolski PTTŻ, PKO BP I Oddział Kraków Nr: 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158 tytułem: Imię Nazwisko, Żywność XXI

Autor: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn