Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Konsultacje publiczne w sprawie projektu opinii naukowej EFSA na temat arsenu nieorganicznego w żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Pod koniec lipca 2023 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności rozpoczął publiczne konsultacje w sprawie projektu opinii naukowej na temat arsenu nieorganicznego (iAs) w żywności. Niniejsza opinia stanowi aktualizację poprzedniej oceny EFSA, która została przeprowadzona w 2009 r.

Arsen jest pierwiastkiem chemicznym zaliczanym do półmetali. Występuje w różnych formach organicznych i nieorganicznych. Badania epidemiologiczne pokazują, że przewlekłe spożycie iAs z dietą i wodą pitną wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych. Arsen nieorganiczny został uznany za genotoksyczny czynnik rakotwórczy powodujący nowotwory skóry, układu oddechowego, pęcherza moczowego.

W niniejszym dokumencie przedstawiono ponowną ocenę toksyczności arsenu nieorganicznego. Ponadto, na podstawie sprawozdania EFSA z 2021 r. dotyczącego narażenia na ten pierwiastek dokonano kolejnej wnikliwej oceny zagrożeń dla zdrowia konsumentów UE wynikających z pobrania arsenu z dietą.

Ustalenia zawarte w aktualnym projekcie opinii potwierdzają wyniki poprzedniej oceny. Zalecenia dotyczące oceny narażenia z dietą na iAs sformułowane w raporcie naukowym EFSA z 2021 r. są nadal aktualne. Obecność arsenu nieorganicznego w żywności budzi obawy zdrowotne. EFSA rekomenduje dalsze badania wzajemnej zależności między zmianami epigenetycznymi i genetycznymi wywołanymi przez iAs, wyjaśnienie procesu jego interakcji z DNA oraz mechanizmów odpowiedzialnych za indukcję niestabilności genomu przez nieorganiczny arsen. Ponadto, należy zbadać rolę istniejących różnic międzyosobniczych w zapadalności na choroby związane z nadmiernym spożyciem  arsenu oraz prześledzić wpływ zmian wywołanych przez arsen, zachodzących we wczesnym okresie życia, na ryzyko wystąpienia chorób u osób dorosłych.

Uwagi do projektu opinii naukowej można było zgłaszać do 10 września 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz zasad publikacji uwag i opinii są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Źródło: GIS

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Główny Inspektorat Sanitarny

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.