Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Kontrola Jakości - Nowe urządzenie do testowania integralności membranowych filtrów końcowych w przemyśle spożywczym - Compact Touch®

Pobierz materiały

Kategoria: Procesy i Technologie

Jednym ze sposobów osiągniecia stabilności mikrobiologicznej podczas produkcji żywności i napojów jest filtracja przy użyciu filtrów membranowych o ściśle określonej walidacji mikrobiologicznej. Metoda ta definiowana jako "zimna pasteryzacja" jest stosowana na końcowych etapach produkcji spożywczej i wymaga weryfikacji mechanicznego stanu filtrów w warunkach produkcyjnych poprzez badanie ich integralności. Testy integralności pomagają producentom uniknąć kosztownych problemów, takich jak zanieczyszczenie i strata produktu, ponowne przetwarzanie i opóźnienia produkcji, a także pozwalają spełnić wymagania audytorów. Monitorowanie zdolności końcowych filtrów membranowych do zatrzymywania bakterii jest kluczowym elementem programu HACCP.

Badanie integralności można przeprowadzić testem bakteryjnym, obciążeniowym – niszczącym. Badanie jest czułe, ale nie może być przeprowadzone rutynowo w środowisku produkcyjnym, dlatego wykonuje się testy pośrednie, skorelowane, nieniszczące, polegające na pomiarze spadku ciśnienia (Pressure Decay).

Do wykonywania takich rutynowych, wiarygodnych, bezpiecznych testów w warunkach produkcyjnych, firma PALL Corporation opracowała Compact Touch®, przenośne urządzenie, zasilane baterią lub z sieci elektrycznej, wyposażone w kolorowy ekran dotykowy i wiele opcji językowych.

Pall Compact Touch to kolejna generacja urządzeń do badania integralności filtrów metodą pomiaru spadku ciśnienia, przeznaczona specjalnie dla producentów żywności i napojów. Wykonanie testu polega na: ustawieniu zadanego ciśnienia na układzie filtracyjnym, odizolowaniu źródła ciśnienia i ocenie spadku ciśnienia w czasie.

W badaniu wykorzystuje się zjawiska dyfuzji gazu przez zwilżoną membranę i przepływ masowy przez nieszczelności lub uszkodzone pory, z których ciecz została usunięta przy zadanym ciśnieniu. Efekt przepływu dyfuzyjnego i masowego jest mierzony ilościowo jako spadek ciśnienia na filtrze przed upływem określonego czasu.

Dzięki nowym automatycznym funkcjom przedmuchu i stabilizacji w połączeniu ze zoptymalizowaną funkcją testu, Compact Touch skraca ogólny czas faz przygotowania i pomiaru, optymalizując bezpieczeństwo testu i zmniejszając ryzyko uzyskania jego fałszywego wyniku.

Więcej informacji na: https://shop.pall.com/us/en/food-beverage/quality-control/compact-touch-zidgu7jifat

Pytania prosimy kierować na adres: pall_poland@europe.pall.com

 

Pall Poland Spółka z o.o.

Food & Beverage Departament

Autor: PALL

Wypełnij formularz w celu pobrania materiałów

  • * - pole obowiązkowe

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!

Facebook Twitter LinkedIn