Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ostrzeżenie GIS - Biedronka wycofuje produkt „Kasza Gryczana Plony Natury”

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Zagrożenie:

Na podstawie reprezentatywnych badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – chlorpiryfosu w produkcie pn. „Kasza Gryczana Plony Natury”, 4x100 g.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Kasza Gryczana Plony Natury, 4x100 g

Najlepiej spożyć przed/ numer partii: 08.04.2022 18:49 161PLALB21AD214

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Producent: Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Produkcyjny, ul. Przemysłowa 9, 83-400 Kościerzyna

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firmy Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Jeronimo Martins Polska S.A. wycofały przedmiotową partię kaszy z obrotu.

Producent wykonał badania na próbce archiwalnej, które nie wykazały obecności chlorpiryfosu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez ww. podmioty.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym ostrzeżeniu.

Ostrzeżenie_publiczne_dotyczące_żywności1 Ostrzeżenie_publiczne_dotyczące_żywności

 

Źródło: GIS

Wybierz obszar: Przemysł piekarski Wycofania z rynku

Autor: Główny Inspektorat Sanitarny

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn