Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - lactobacillus plantarum

Kategoria: Prawo Żywnościowe

9 lutego 2018 r. opublikowano rozporządzenie Komisji nr 2018/199 w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.

Uzasadnienie aktu

Procedura badania przedmiotowego oświadczenia została przeprowadzona w następstwie wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo Probi AB na podstawie art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Podmiot zwrócił się do EFSA o wydanie opinii dotyczącej oświadczenia zdrowotnego odnoszącego się do Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) oraz do zwiększonego przyswajania żelaza niehemowego (pytanie nr EFSA-Q-2015-00696). Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: "Lactobacillus plantarum 299v zwiększa przyswajanie żelaza niehemowego".

Komisja i państwa członkowskie otrzymały od Urzędu opinię naukową, w której stwierdzono, że przedstawione przez podmiot zainteresowany dane są niewystarczające, aby wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem Lp299v a zwiększonym przyswajaniem żelaza niehemowego. W związku z powyższym, ponieważ oświadczenie nie spełnia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, nie należy udzielać zezwolenia na jego stosowanie.

Wobec czego, na podstawie omawianego aktu, oświadczenia zdrowotnego „Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) zwiększa przyswajanie żelaza niehemowego” nie włącza się do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń. Rozporządzenie weszło w życie 2 marca 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn