Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Planet-Score - nowy system znakowania żywności uwzględniający pestycydy, bioróżnorodność, wpływ na klimat i dobrostan zwierząt

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W ramach unijnego zobowiązania, by do 2050 roku osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto, KE przygotowuje się do przedstawienia zrównoważonych ram znakowania żywności. Przyszłe prawo klimatyczne przewiduje system ekspozycji środowiskowej, reprezentatywny dla śladu ekologicznego produktów spożywczych, który będzie kierował wyborami konsumentów.

Francja wiedzie prym proponując różne systemy znakowania produktów na froncie opakowania. Po Eco-Score – znaku na froncie opakowania informującym konsumenta o wpływie żywności na środowisko opracowano kolejny system oznakowania środowiskowego.

Planet-Score – co to za system?

Planet-Score jest pomysłem francuskiego Instytutu Żywności Ekologicznej i Rolnictwa (ITAB), organizacji badawczej Sayari oraz organizacji Very Good Future, która koncentruje się na badaniach konsumenckich.

Aby jaja pochodzące ze zrównoważonego rolnictwa były oceniane lepiej niż te z chowu klatkowego

Prawo o klimacie przewiduje etykietowanie środowiskowe głównie w oparciu o analizę cyklu życia (LCA), która uwzględnia różne etapy życia produktu i ich wpływ na środowisko. Ta metoda, na której opiera się ADEME (Agencja ds. Przemiany Ekologicznej) w swojej bazie danych Agribalyse, obecnie nie mierzy pewnych negatywnych skutków, w szczególności tych związanych ze stosowaniem pestycydów na zdrowie ludzi i nie obejmuje szkód w bioróżnorodności, zanieczyszczenia wody, wylesiania, składowania dwutlenku węgla itd.

Bez uwzględnienia tych kwestii samo stosowanie LCA prowadziłoby do faworyzowania produktów pochodzących z intensywnej produkcji i hodowli (masowego stosowania pestycydów, nawozów sztucznych, antybiotyków itp.).

Stąd potrzeba doskonalenia metodologii. W 2020 r. ogłoszono zaproszenie do składania projektów w tym kierunku. Ten 18-miesięczny eksperyment, zainicjowany przez francuski rząd, ma na celu zdefiniowanie do końca 2021 r. systemu znakowania środowiskowego zgodnego z oczekiwaniami konsumentów.

Wynik pracy opartej na niezależności i przejrzystości jest Planet-Score, który obejmuje główne skutki środowiskowe produkcji rolno-spożywczej. Jego ambicją jest skorygowanie błędów systematycznych i niedociągnięć narzędzia Agribalyse oraz analizy cyklu życia (LCA), na której się opiera.

W oparciu o dogłębną i multidyscyplinarną wiedzę naukową wyróżnia się czterema głównymi atutami:

  • Umożliwia wypełnienie luk analizy cyklu życia LCA w celu lepszej oceny wpływu pestycydów na zdrowie człowieka i środowisko poprzez włączenie pozostałości do diety.
  • Obejmuje negatywny i pozytywny wpływ rolnictwa na bioróżnorodność w zależności od metod produkcji (ekologiczne, ekstensywne, intensywne).
  • Opiera się na najnowszych danych naukowych dotyczących wpływu żywności na klimat, w tym składowania dwutlenku węgla w glebie.
  • Dostarcza dodatkowych informacji na temat dobrostanu zwierząt, który jest jednym z wyzwań zrównoważonego rolnictwa i nie można go oddzielić od kwestii ekologicznych.

Kolejną zaletą tej metody jest to, że umożliwia rozróżnienie między kategoriami produktów (mięsa od jabłka) i wewnątrz kategorii (w zależności od odmian jabłek i metod produkcji).

Planet-Score – prosty format, który brałoby pod uwagę 81% konsumentów

Jego format jest prosty, ale nie uproszczony: podobnie jak Nutri-Score dla jakości odżywczej, zapewnia zagregowany wynik w skali od A do E, jednocześnie podając szczegóły głównych skutków w zakresie klimatu, bioróżnorodności i wpływu pestycydów. Planet-Score dostarcza również dodatkowych informacji na temat dobrostanu zwierząt. Według pierwszego przeprowadzonego badania konsumenckiego, 80% ankietowanych konsumentów woli tę wersję z wieloma kryteriami niż wersję agregującą wszystkie kryteria w punktację. Ten złożony, intuicyjny i wizualny format spełnia oczekiwania przejrzystości i informacji o kluczowych kryteriach dla konsumentów.

ITAB, Sayari i Very Good Future – autorzy systemu – są przekonani, że nowe oznakowanie spodoba się konsumentom. Przeprowadzili już badania konsumenckie zarówno w ekologicznych, jak i konwencjonalnych sklepach detalicznych z udziałem 1000 uczestników, by upewnić się, że format znaku na etykietach odpowiada oczekiwaniom konsumentów w zakresie przejrzystości i informacji o kluczowych kwestiach.

Źródło: https://ingrebio.fr/2021/07/09/itab-prend-en-compte-biodiversite-proposition-affichage-environnemental-planet-score/

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Znakowanie żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.