Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Podsumowanie działań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w 2022 roku

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W minionym roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła wiele działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych na polskim rynku. Przedstawiamy podsumowanie kluczowych aspektów działań IJHARS w 2022 roku przygotowane na podstwie rocznego raportu IJHRAS.

Czynności kontrolne 

W sumie przeprowadzono imponującą liczbę 87 858 kontrol, co świadczy o intensywnym zaangażowaniu w zapewnienie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zauważalna większość tych kontroli (78146) dotyczyła obrotu z zagranicą, co stanowiło aż 89,0% wszystkich czynności kontrolnych. Dodatkowo, na rynku krajowym przeprowadzono 7042 planowe i doraźne kontrole urzędowe, co stanowiło 8,0% ogólnej liczby kontroli. Warto również podkreślić, że Inspekcja uwzględniła 2670 wniosków przedsiębiorców, co stanowiło 3,0% wszystkich czynności kontrolnych.

Badanie próbek i oznaczanie parametrów jakościowych

W ciągu roku laboratoria te zbadały łącznie 5339 próbek artykułów rolno-spożywczych, wykonując 24653 oznaczeń parametrów jakościowych. Większość próbek (5088) zostało poddanych badaniom w ramach kontroli urzędowych jakości handlowej. Pozostałe próbki były badane na wniosek producentów lub zlecone przez agencje płatniczo-wykonawcze. W porównaniu do roku 2021, liczba zbadanych próbek artykułów rolno-spożywczych nieznacznie zmniejszyła się, głównie w kontekście kontroli urzędowych.

Wydawanie decyzji

W 2022 roku organy Inspekcji JHARS wydały łącznie 3186 decyzji. Decyzje te dotyczyły różnorodnych kwestii, takich jak nakładanie kar pieniężnych, odstępowanie od wymierzenia kary, stwierdzanie niezgodnej jakości handlowej artykułów oraz przyznawanie numerów identyfikacyjnych i zezwoleń na odstępstwa od warunków produkcji. Wśród wydanych decyzji, 1246 nakładało kary pieniężne na łączną kwotę 3 550 000 zł.

Współpraca z innymi instytucjami

Inspekcja utrzymuje aktywną współpracę z organami ścigania, organami administracji publicznej, organizacjami branżowymi oraz podmiotami z sektora rolno-spożywczego. W ciągu roku podjęto liczne działania współpracy i koordynacji w celu wymiany informacji, zapewnienia skutecznych działań kontrolnych oraz monitorowania jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Raport IJHARS zawiera również podsumowanie z realizacji zadań. Pełny raport dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ijhars/sprawozdanie-roczne 

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.