Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo żywnościowe - Produkcja ekologiczna

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W grudniu zeszłego roku wydano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2273 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Zmiany w rozporządzeniu 889/2008 w zakresie hodowli ekologicznych kur do produkcji jaj

  • Zgodnie z tym aktem, uznaje się, że dotychczasowa produkcja młodych kur ekologicznych na rynku Unii jest niewystarczająca pod względem ilości i jakości, aby zaspokoić potrzeby hodowców kur niosek;
  • W związku z tym, aby zapewnić więcej czasu na rozwój produkcji młodych kur ekologicznych do produkcji jaj, okres stosowania wyjątkowych zasad produkcji zezwalających na wykorzystywanie do produkcji jaj młodych kur nieekologicznych mających nie więcej niż 18 tygodni przedłuża się do dnia 31 grudnia 2018 r.;
  • Dodatkowo maksymalny dozwolony procent nieekologicznych pasz białkowych w okresie 12 miesięcy dla tych gatunków wynosi 5 % w roku kalendarzowym 2018.

Rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2017 r. i od tej daty ma zastosowanie.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn