Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projektowanie przyszłości opakowań z tworzyw sztucznych - II konferencja Polskiego Paktu Plastikowego

Kategoria: Biznes

Dwa lata Polskiego Paktu Plastikowego. Jak polski biznes działa na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych?

Od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton plastiku. Niestety, nie wykorzystujemy go w sposób zrównoważony – większość tego materiału po krótkim czasie użytkowania kierowana jest na składowiska odpadów, spalana lub zanieczyszcza oceany. Aby temu przeciwdziałać, Fundacja Ellen MacArtur powołała międzynarodową sieć Paktów Plastikowych, w ramach której w 2020 roku zainaugurowano Polski Pakt Plastikowy.

Wspólna wizja na rzecz zamykania obiegu tworzyw sztucznych w Polsce

Polski Pakt Plastikowy stawia sobie ambitne cele – jak opisano w Raporcie Otwarcia Paktu[1]:

Ambicją Polskiego Paktu Plastikowego jest wielosektorowa zmiana obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach w Polsce w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Cele Paktu skupione są na trzech najważniejszych kierunkach działania: ograniczaniu użycia tworzyw sztucznych, innowacji i zamykania obiegu. Polski Pakt Plastikowy posiada 6 celów strategicznych, opracowanych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, do realizacji których członkowie Paktu zobowiązani są do końca 2025 roku.

Prace nad realizacją celów Pakt rozpoczął od identyfikacji opakowań nadmiernych i problematycznych, czyli takich, do których eliminacji powinniśmy dążyć w pierwszej kolejności, aby zamknięcie obiegu było możliwe[2]. Następnie opracowano Mapę Drogową Paktu[3] – strategiczny dokument, który pokazuje, jakie zadania muszą zostać wykonane, aby do 2025 roku osiągnąć cele Paktu. Mapa zawiera kompleksową analizę wyzwań na rynku opakowań w Polsce oraz prezentuje szanse dla wszystkich przedstawicieli łańcucha wartości. Ponadto, działając na rzecz poprawy poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce, Pakt wydał również Klasyfikacje opakowań nadających się do recyklingu w praktyce i na dużą skalę[4].

Zobowiązanie i realizacja, czyli transparentne działania i dobre praktyki firm

Ambitne cele i wyznaczenie strategii to tylko początek działań Paktu – najważniejszą kwestią są bowiem realne zmiany zachodzące na rynku opakowań. Właśnie dlatego członkowie Paktu corocznie raportują dane dotyczące realizacji celów oraz dzielą się dobrymi praktykami wdrażanymi w firmach.

Premiera najnowszego Raportu Rocznego (za rok 2021) podsumowującego postępy firm członkowskich, takich jak m.in. Żabka, Biedronka, Unilever czy Nestlé[5], nastąpi podczas II Konferencji Urodzinowej Paktu, która odbędzie się 5 października o godz. 10:00 w formule on-line. W Raporcie przedstawione zostaną również dobre praktyki firm członkowskich m.in. z zakresu ekoprojektowania, eliminacji opakowań nadmiernych czy kampanii edukacyjnych dla konsumentów. Zapoznając się z dobrymi praktykami Członków Paktu każdy zainteresowany będzie mógł się dowiedzieć, jak działać zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i zastosować podobne rozwiązania w swojej firmie.

Ekoprojektowanie – lepiej zapobiegać niż leczyć

Oprócz Raportu Rocznego Pakt zaprezentuje wytyczne do ekoprojektowania oparte na rozwiązaniach zagranicznych i zaadaptowane na rynek polski. Będzie to przełomowy dokument, z którego korzystać będą mogli wszyscy uczestnicy łańcucha wartości opakowań – od producentów, firm wprowadzających opakowania do obrotu, aż po podmioty gospodarujące odpadami. Dokument wskaże również strategiczny kierunek rozwoju rynku recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, odpowiadając na największe wyzwania systemowe.

Wdrożenie wytycznych w Polsce wesprze realizację wszystkich celów strategicznych Paktu – pozwoli na eliminację opakowań problematycznych, zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych, poprawę przydatności do recyklingu opakowań, ułatwienie poprawnego sortowania odpadów i w rezultacie zwiększenie poziomów recyklingu opakowań.

Premiera wytycznych do ekoprojektowania oraz Raportu Rocznego za 2021 r. odbędzie się podczas II Konferencji Urodzinowej Paktu. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zapisy i agenda: https://paktplastikowy.pl/ii-konferencja-urodzinowa-paktu-agenda-oraz-zapisy/

Wydarzenie skupione będzie wokół przyszłości opakowań z tworzyw sztucznych. Podczas konferencji przedstawimy m.in.:  
 
- podsumowanie 2-letniej działalności Paktu - co już udało nam się osiągnąć?  
- prezentację wyników raportowania za rok 2021 - jak idzie nam realizacja celów strategicznych? 
- premierę wytycznych do ekoprojektowania Polskiego Paktu Plastikowego, 
 
a także zainaugurujemy nowe partnerstwa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym!  

Sprawdź pełen program >> tutaj <<
 
Konferencja odbywa się w ramach Circular Week: https://circularweek.org/online/projektowanie-przyszlosci-opakowan-z-tworzyw-sztucznych/ 
 
Na konferencję obowiązują zapisy: https://paktplastikowy.pl/ii-konferencja-urodzinowa-paktu-agenda-oraz-zapisy/  
 
Do zobaczenia 5 października o godz. 10:00!

 

Więcej informacji:

www.paktplastikowy.pl/rezultaty | https://www.linkedin.com/company/72716908/

 

[1] https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/04/PPP_Raport_Otwarcia.pdf

[2] https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/PPP-Raport-Opakowania-Nadmierne-i-Problematyczne.pdf

[3] https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/05/Polski-Pakt-Plastikowy_Mapa-drogowa-do-realizacji-celow.pdf

[4] https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/08/PPP_Kryteria-klasyfikacji-opakowan-nadajacych-sie-do-recyklingu_-final-1.pdf

[5] Pełna lista Członków dostępna pod adresem: https://paktplastikowy.pl/czlonkowie/

 

Wybierz obszar: Kongresy i Targi

Autor: Polski Pakt Plastikowy

Organizatorem jest:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.